Han signerte tidlig arbeidsavtalen for en fast stilling hos selskapet etter Trainee Innlandet. Elvia ga han ansvar og tillit fra dag én, flere utviklingsmuligheter, og en variert arbeidshverdag bestående av en stor portefølje av spennende prosjekter.

Pangstart fra dag én

– Det var så åpent. Spillerommet jeg ble gitt ga mulighet for det jeg ønsket. Det var både veldig gøy, men også veldig utfordrende.

Slik åpner Isak samtalen etter at vi har startet opp innspilingen. Isak jobber i dag som prosjektleder i forskning- og utviklingsavdelingen til Elvia.

Akkurat nå sitter han på kontoret på Skøyen, og beskriver tiden som trainee i Trainee Innlandet. For Isak ble det spesielt mye ansvar fra dag én. Han startet nemlig opp i en periode med store utskiftinger i avdelingen.

– […] i praksis var det kun jeg og en prosjektleder som fikk ansvaret med å «holde hjulene i gang», altså avdelingen. Dette ga meg en smakebit på hverdagen til en avdelingsleder og de administrative oppgavene som hører med. Det var veldig lærerikt.

Oppgavene han fikk trivdes han veldig godt med. Han la også tidlig merke til hvor stor tiltro andre kollegaer hadde til han i starten.

– Jeg ble overrasket over mye jeg kunne få gjøre og hvor stor tiltro de hadde til mine beslutninger. Denne tiltroen har med tiden vokst.

Varierte arbeidsdager som prosjektleder

For Isak er ingen arbeidsdager like, både nå som prosjektleder og da han var trainee. Traineementaliteten hans, om å si «ja» og være åpen for nye utfordringer, har ført til at han nå daglig jobber aktivt med rundt 20 prosjekter.

– Jeg er med å forvalte porteføljen av prosjekter vi har. På det meste var det ca. 40 prosjekter som jeg hadde ansvar for å følge opp. Akkurat nå er det rundt 20 som jeg jobber aktivt med.

Men nå om dagen er strategi det viktigste han jobber med. Avdelingen hans skal nemlig lande en ny strategi for FoU i selskapet. I tillegg deltar han i et strategisk team som speider etter endringer og trender i samfunnet. Her ser de blant annet på kompetansebehov, teknologiutvikling og generelle utfordringer og muligheter ved samfunnsendringer.

Prosjekter som kan påvirke lommeboken din

Han forsikrer oss om at han trives veldig godt med en så variert, innholdsrik og krevende arbeidshverdag. Spesielt trekker han frem sitt nåværende hovedprosjekt innen prediksjon av kommende feil i strømnettet. Prosjektet treffer rett i hans bakgård innen fysikk og data science og kan være med å påvirke lommeboken vår direkte over nettleien fremover.

– Jeg leder nå et prosjekt hvor vi samarbeider med et annet selskap for å utvikle en ny tjeneste for å predikere kommende feil i strømnettet ved å kombinere værprognoser med historiske vær- og avbruddshistorikk, altså strømbrudd. Målet er å være i stand til å kunne skalere beredskapen for feilretting mer presist slik at vi kan holde kostnadene nede.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med et selskap som sitter på mye kunnskap rundt bruken av værdata. Selskapet tar seg også av seg utviklingen av selve tjenesten. Selv om Isak trives veldig godt med de arbeidsoppgavene han har som prosjektleder innrømmer han at han savner å være med i utviklingsarbeidet.

– Å ja! Det synes jeg er utrolig gøy! Det å sitte og faktisk kode og utvikle er noe jeg også trives veldig med.

På spørsmål om hva han har opplevd forskjeller i arbeidshverdagen som trainee sammenlignet med det å ha en fast stilling, svarer han:

– […] mer ansvar og mer tillit. Grunnen til at det har blitt mer av begge deler er vel fordi jeg har fått mer erfaring, blitt tryggere og fått mer kapasitet. Som trainee begynte det med en konkret oppgave, men det gikk ikke lang tid før ballen begynte å rulle og jeg fikk mer og mer oppgaver og ansvar.

«Tar du ansvar, får du ansvar», avslutter han med et smil.

Verdifulle verktøy gjennom kompetanseprogrammet

I løpet av intervjuet trekker også Isak fram et par ferdigheter han har tatt med seg fra kompetanseprogrammet som han har hatt veldig stor glede av i arbeidslivet. Kompetanseprogrammet leveres og gjennomføres av konsulenthuset, the Assessment Company. En av ferdighetene Isak har tatt med seg er det å kunne kommunisere godt i team.

Felleskapet av traineene former programmet. Sett høye ambisjoner, vær nysgjerrig og gi det lille ekstra. Som belønning vil du få verdifull kunnskap og venner for livet.

– Kommunikasjon og teamarbeid er alfa omega. Det er så viktig nå, såpass at jeg irriterer meg i dag over at jeg ikke prioriterte det mer under studiene. Jeg skulle gjerne ha gått på en fest ekstra enn å finlese en rapport!

Han nevner også temaet kundedrevet innovasjon. Med flere forskjellige typer kunder, som eksempelvis kollegaer fra andre avdelinger eller kunder av strømnettet, tydeliggjør han viktigheten av å ha denne kunnskapen.

– Kundedrevet innovasjon er en veldig nyttig metode som avdelingen vår kan ta i bruk. Vi har ingen driftsoppgaver, derimot forsøker vi å utvikle nye verdier. Verdiene skapes ut fra noens behov. Man kan se en annen avdeling som en kunde, eller faktiske nettkunder som for eksempel husholdninger. I arbeid som dette har verktøyene jeg lærte i kompetanseprogrammet vært utrolig hjelpsomme.

Task force med mening

Som mange andre traineer jobbet Isak i en av task forcene til Trainee Innlandet. Han valgte å bidra inn i rekrutteringsarbeidet i task forcen «Talenspeiderne». Pandemien førte til at kullet til Isak måtte tenke nytt rundt rekrutteringsdagene. Det som vanligvis hadde bestått av dager med fysisk oppmøte måtte nå gjøres digitalt. Utfordringen tok de på strak arm.

– Første året var jo det året vi måtte legge om den fysiske [rekruteringsdagen] til å være digital. Dette var en kjempeutfordring, men vi klarte jo det med suksess. Medlemsbedriftene var veldig imponerte over hvordan det ble gjennomført og hvor sømløst alt gikk for seg. Det som var spesielt utfordrende var å få løst kabalen med intervjuer og hvordan de skulle legges opp.

Gjennom arbeidet i task forcen lærte Isak mye om hvordan en rekrutteringsprosess faktisk foregår. Disse erfaringene har han tatt med seg videre i arbeidslivet.

– Jeg lærte veldig, veldig mye om rekrutteringsprosessen. I tillegg til den praktiske organiseringen, fikk jeg se og delta på letingen etter ønskelige karaktertrekk og egenskaper vi hadde behov for å rekruttere.

Til slutt oppfordrer han alle traineer til å være motiverte og aktive i task forcene og i traineeordningen generelt.

– Du får et enormt utbytte ved å ta ansvar, vise engasjement, by på deg selv og være generøs. Felleskapet av traineene former programmet. Sett høye ambisjoner, vær nysgjerrig og gi det lille ekstra. Som belønning vil du få verdifull kunnskap og venner for livet.

Nysgjerrig på mulighetene som åpner seg etter to år som trainee? Fremover spør vi flere tidligere traineer om hvor de er nå og hvilket utbytte de har hatt av traineeprogrammet.