Slik rekrutterer vi

Å bli en god trainee handler ikke bare om gode karakterer. Karakterer spiller en rolle, men hvem du er som person er minst like viktig for å lykkes i rollen som trainee.

Marius Kjerneth, Trainee Innlandet

 

 

Vi rekrutterer årlig nye traineer på vegne av våre medlemsbedrifter på Innlandet. Hvilke behov bedriftene har, varierer fra år til år. Men fellesnevneren er at vi hvert år har behov for et bredt spekter av kompetansebakgrunner – alt fra økonomi, HR, markedsføring, strategi og ledelse til teknologi, IT, ingeniør, bærekraft og innovasjon. Rekrutteringsdagen vår er i februar og oppstart i bedriftene er 1. september (med mindre annet blir avtalt).

Rekrutteringsdagen er på mange måter selve hjertet i Trainee Innlandet – her møtes traineekandidater, nåværende traineer og bedrifter i et samarbeid om å bli bedre kjent med hverandre og med ordningen. Men før denne dagen er det flere aktiviteter kandidatene er gjennom før de til slutt blir invitert til rekrutteringsdagen.

Steg 1

Første steget på veien til å bli en trainee i Trainee Innlandet, er å sende inn søknad og CV via søknadssystemet til The Assessment Company (AC). AC er driver av ordningen og har ansvar for rekrutteringsprosessen. Du finner link til der du sender inn søknad her på hjemmesiden vår eller i stillingsannonsen. Søknadsperioden er fra oktober til januar.

I søknaden ønsker vi å høre hvem du er, hvilke erfaringer og kunnskaper du tar med deg fra studietiden og hvorfor du søker jobb hos oss.

Steg 2

Etter at vi har gått gjennom alle søkerne og vurdert hvem som tilfredsstiller kravene og treffer på behovene til bedriftene, er neste steg i prosessen å sende inn en motivasjonsvideo. Dette er for at vi og bedriftene skal kunne bli enda bedre kjent med deg og få et inntrykk av hvem du er som person. I motivasjonsvideoen ber vi deg svare på noen spørsmål som du deretter sender inn til oss i et videoopptak.

Steg 3

Kandidatene som går videre etter motivasjonsvideo, bli invitert til et digitalt intervju med AC. Formålet er å bli enda bedre kjent med deg som kandidat, hvor vi blant annet snakker om motivasjon, hvem du er i et team og hva du trives med og ikke i ulike studie-/jobbsammenhenger.

Vi deler både CV, søknad, motivasjonsvideo og digitale intervjuer med bedriftene slik at de kan følge prosessen og være med i vurderingene om hvem vi inviterer til rekrutteringsdagen.

Steg 4

Rekrutteringsdagen er i starten av februar og arrangeres på Hamar. Her får du som kandidat treffe bedriftene og høre mer om hvem de er og hvilke behov de har. Du får også møte nåværende traineer og bli bedre kjent med traineeordningen. I tillegg gjennomfører kandidatene caseoppgaver slik at bedriftene kan få et inntrykk av hvem dere er i en gruppe og hvordan dere løser ulike problemstillinger. Etter rekrutteringsdagen møtes alle bedriftene og sammen finner ut av hvilke kandidater som får tilbud om hvilke traineeløp. I tillegg spør vi kandidatene om hvilke bedrifter de har fått et spesielt godt inntrykk av og som de ønsker å jobbe hos, slik at vi så langt det lar seg gjøre kan matche bedriftenes ønsker og behov med kandidatenes.