«Vi matcher nyutdannede talenter med spennende bedrifter»

Ung arbeidskraft med høy kompetanse

Å tiltrekke talenter anslås å være nordiske bedrifters største utfordring i årene fremover. Som trainee er man ettertraktet og konkurransen om talentene er stor. Programmet har årlig mer enn 200 søkere. Våre medlemsbedrifter er en del av et nettverk som styrker bedriftenes posisjon i kampen om talentene, og traineenes profesjonelle fremtid.
Til enhver tid er omtrent 30 traineer ansatt i traineeprogrammets bedrifter. Programmet har en varighet på 24 måneder, hvor traineene jobber i én eller flere av bedriftene.

Profesjonell rekruttering og oppfølging

The Assessment Company (The AC) er innleid av styret i Trainee Innlandet til å drive ordningen. The Assessment Company er et av Nordens fremste konsulentmiljøer, med kjernekompetanse innen rekruttering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Selskapet håndterer oppfølging av Trainee Innlandets bedrifter, rekruttering, markedsføring, dialog med toppkandidater, avtalehåndtering og koordinering.
I tillegg har The AC hovedansvaret for kompetanseprogrammet – en kursrekke for traineene, på 18 dager i løpet av to år.

Trainee Innlandet tilbyr traineene:

Et engasjement på to år
Nettverksbygging
Erfaring fra én til tre bedrifter
Profesjonell oppfølging
18 dagers kompetanseprogram
Spennende arbeidsoppgaver
Sosiale aktiviteter
Konkurransedyktige betingelser