57

samarbeidsbedrifter fra privat og offentlig sektor

24

års erfaring med traineer

274

traineer har vært igjennom programmet

24 ÅRS ERFARING

Et traineeprogram med lang erfaring

Gjennom et samarbeid mellom flere ulike virksomheter, er vår rolle å matche nyutdannede talenter med et mangfold av spennende bedrifter.

Traineeprogrammet gir deg erfaring fra en eller flere virksomheter på kort tid. Prosjektledelse, prosjektdeltakelse, områdeansvar og utviklingsprosjekter er typiske arbeidsoppgaver som kjennetegner en traineeperiode. Arbeidsperiodene vil bli individuelt tilpasset den enkelte trainee.

Som trainee jobber du i full stilling, med full lønn over en periode på to år. Traineeperioden består av opp til tre arbeidsperioder i én eller flere av våre bedrifter.

På vår instagramprofil kan du få mer innblikk i hverdagen som trainee.

TO ÅRSVERK SOM GIR DEG VARIG NETTVERK

Vi tilbyr:

Full jobb i to år

To-årig arbeidskontrakt i én, to eller tre av våre medlemsbedrifter.

Sosiale aktiviteter

Du må ha det bra for å gjøre det bra. Derfor er vi opptatt av et godt fellesskap traineene imellom.

Kompetanseprogram

Gjennom traineeperioden deltar du på et kompetanseprogram hvor du får utviklet dine ferdigheter og samspillsevner i sammen med de andre traineene. Programmet består av totalt 18 dager, fordelt på to år og inngår i arbeidstiden.

Nettverksbygging

Våre traineer knyttes sammen med et stort sosialt og profesjonelt nettverk av omtrent 50 bedrifter og 40 traineer.

Full lønn

Å være trainee er en fulltidsjobb, med full lønn.

KOMPETANSEPROGRAMMET

Skreddersydd for fremtidens arbeidsliv

Kompetanseprogrammet er arenaen hvor traineene jobber med egenutvikling i fellesskap. Det er en arena for personlig vekst, utvikling og nettverksbygging. Kompetanseprogrammet inngår som en del av arbeidstiden

Kompetanseprogrammet er utviklet av The Assessment Company, og består blant annet av treningssamlinger i PEOPLE LAB.™, innen temaene samspillkompetanse, prosjektkompetanse, påvirkningskompetanse og endringskompetanse. Det er fire samlinger per år, á totalt ni dager.

UNG ARBEIDSKRAFT MED HØY KOMPETANSE

Utviklet for unge talenter

Programmet har årlig mer enn 250 søkere. Våre medlemsbedrifter er en del av et nettverk som styrker bedriftenes posisjon i kampen om talentene, og som samtidig bygger unge talenters profesjonelle fremtid.

Til enhver tid er omtrent 40 traineer ansatt i traineeprogrammets bedrifter. Programmet har en varighet på 24 måneder, hvor traineene jobber i én eller flere av bedriftene.

MED PROFESJONELLE RAMMER

Ansatt +

Som trainee er du ansatt i bedriften(e) du rekrutteres til. Som en bonus blir du en del av et nettverk med profesjonell forvaltning. The Assessment Company (AC) er innleid av styret i Trainee Innlandet til å drifte traineeprogrammet. AC er et av Nordens raskest voksende konsulentmiljøer, med kjernekompetanse innen rekruttering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Selskapet håndterer oppfølging av Trainee Innlandets bedrifter, rekruttering, kompetanseprogrammet, markedsføring, dialog med toppkandidater, avtalehåndtering og koordinering.