Medlemsbedrifter

 • Veksthuset Personal

  Veksthuset Personal er et personalselskap med bred kompetanse innen HR tjenester og leverer komplette rekrutteringsprosesser, fleksibel bemanning og HR rådgivning til bedrifter over hele landet.

  Les mer
 • Skogkurs

  Skogkurs er skogbrukets fellesorgan som utvikler kompetanse om bærekraftig bruk av skog og utmark. Kontorsted i Brumunddal.

  Les mer
 • Headit

  Headit er et it-selskap som tilbyr konsulentjenester innen digital utvikling. De er 32 ansatte med hovedkontor i Ottestad.

  Les mer
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres

  Hallingdal og Valdres´ største finanshus med forretningsområde bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling med kontorer i Hallingdal, Valdres og Oslo. SpareBank 1 Hallingdal Valdres har et sterkt samfunnsengasjement og er ambisiøse og aktive i arbeidet for å skape en grønnere bransje.

  Les mer
 • Vyrk

  Vyrk er en bærekraftig industribedrift på Innlandet som leverer skreddersøm fra gulv til tak innen panel, spiler, finértre plater, gulv, listverk og glass. Vyrk har fabrikker i Rogne, Trysil og Stange, samt et eget høvleri i Brumunddal.

  Les mer
 • Eidefoss

  A/S Eidefoss skal være et energiselskap som produserer, transporterer, og selger fornybar energi og utnytter selskapets forretningsmuligheter på kort og lang sikt.

  Les mer
 • ValdresRevisorene

  Valdresrevisorene hjelper små stiftelser til store konsern med økonomi, revisjon, regnskap, omorganisering, generasjonsskifter og virksomhetsoverdragelser og har kunder fra mange ulike bransjer i Valdres og Østlandsområdet. Kontorsted på Fagernes.

  Les mer
 • EG

  EG er en skandinavisk teknologipartner med over 1.700 medarbeidere fordelt på 20 lokasjoner i Skandinavia og Polen. De leverer digitaliseringsløsninger til over 26.000 private og offentlige kunder.

  Les mer
 • COOP INNLANDET

  Coop Innlandet (tilsluttet Coop Norge SA) er Innlandets største lokaleide bedrift innen varehandel med ca. 1030 ansatte og 61 dagligvare- og faghandelsbutikker i 20 kommuner i Hedmark og Oppland.

  Les mer
 • HAPRO

  Hapro Electronics AS er et ledende EMS-selskap som holder til på Jaren, Hadeland. En partner gjennom hele prosessen knyttet til produksjon av industriell elektronikk – fra proto til industrialisering.

  Les mer
 • ELVIA

  Ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Strømforsyningen innebærer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

  Les mer
 • NORSVIN

  Et av verdens ledende genetikkselskaper, og det nest største i verden innen svinegenetikk. Hovedkontor på Hamar.

  Les mer
 • ASKO

  ASKO er en av Innlandets største bedrifter innen logistikk og transport og en stor aktør innen norsk dagligvare. Kontorsted i Brumunddal.

  Les mer
 • Ikomm

  Ikomm er en digitaliseringspartner og totalleverandør av IKT-tjenester. Hovedkontor på Lillehammer.

  Les mer
 • LAJE

  Laje er Innlandets eget selskap for bygging av infrastruktur innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk.

  Les mer
 • Glommen-Mjøsen Skog

  Eies av omkring 7000 skogeiere og omsetter omtrent 30% av den totale tømmeromsetningen i Norge. Hovedkontor i Elverum.

  Les mer
 • EVRY Innlandet

   

  EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og -programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor.

  Les mer
 • BDO

   

  BDO Innlandet leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap og advokat. Kontorer på Hamar, Brumunddal, Gjøvik og Lillehammer.

  Les mer
 • Ly forsikring

   

   

  Ly forsikring er en landsdekkende «high-end» leverandør av næringslivsforsikringer. Har hovedkontor på Moelv.

  Les mer
 • Eika Forsikring

   

  Norges sjette største forsikringsselskap som gjennom alliansebankene retter seg mot privatpersoner, landbrukskunder og småbedrifter.

  Les mer
 • Nye Veier

  Statseid organisasjon, med det overordnede ansvaret for utbyggingen av E6 i Hedmark og Oppland. 

  Les mer
 • Anno Museum

  Står for 124 årsverk og har en samling på ca. 170 000 gjenstander, ca. 500 kulturhistoriske bygninger og ca 4,3 millioner fotografier. Hovedkontor i Elverum.

  Les mer
 • K. A. Rasmussen

  Internasjonalt selskap som produserer og selger produkter og tjenester med tilknytning til edelmetaller. Hovedkontor og produksjon på Hamar.

  Les mer
 • Norsk Tipping

  Vi gir drømmen en sjanse, det er Norsk Tippings visjon. Medarbeiderne skal oppleve å kunne gi sin drøm en sjanse.

  Les mer
 • Moelven

   

  Moelven er et skandinavisk industrikonsern med over 3400 ansatte, som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen.

   

   

  Les mer
 • SpareBank1 Østlandet

  SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar.

   

  Les mer
 • Valdres Energi

  Et energikonsern som leverer infrastruktur på nett og fiber, entreprenør- og montasjetjenester. Kontorer i Fargernes.

  Les mer
 • Eidsiva

  Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, og leverer samfunnsviktige tjenester innen strømnett, bredbånd og fjernvarme til nær én million egne kunder på Østlandet.

  Les mer
 • NAMMO

  Nammo is an international aerospace and defense company headquartered in Norway. The company is one of the world’s leading providers of ammunition and rocket engines for both military and civilian customers.

  Les mer
 • Stange Energi

   

  Energikonsern som selger kraft, nett og entreprenørtjenester, primært til lokale kunder. Heleid av Stange Kommune.

   

  Les mer
 • Gudbrandsdal Energi

  Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med over 100.000 strømkunder.

  Les mer
 • HDO

   

  HDO er en IT-bedrift som leverer kommunikasjonsløsninger til brukere av nødnettet i helse. Selskapet holder til på Gjøvik

   

  Les mer
 • Vaager Innovasjon

  Et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen, nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss, SINTEF Manufacturing og NTNU på Gjøvik.

  Les mer
 • SØIR

  Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap. SØIR skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige løsninger.

  Les mer
 • Gjermundshaug Anlegg

  En samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. Bygger solide og synlige verdier for samfunnet og private, slik som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg.

  Les mer
 • Benteler

  Bentler Automotive Raufoss AS er en del av industriklyngen på Raufoss, og er en verdensledende leverandør av bildeler.

   

  Les mer
 • GLØR IKS

  GLØR skal være husstandenes, næringslivets og kommunenes naturlige samarbeidspartner i avfall- og gjenvinningsspørsmål. Hovedkontor på Lillehammer.

  Les mer
 • Lillehammer kommune

  Lillehammer kommune ligger i Oppland, med hovedsete i byen Lillehammer.

   

   

  Les mer
 • Hias IKS

  Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

  Les mer
 • Hexagon Ragasco

  Hexagon Ragasco den ledende produsenten av kompositt LPG-sylindere (gass), med over 12 millioner sylindere i bruk verden over.

   

  Les mer
 • Strand Unikorn

   

  En del av biotek-klyngen Heidner. Spesialisert innen produksjon og salg av såvarer, kraftfôr, gjødsel, samt spritproduksjon.

   

  Les mer
 • Østlandet Gjenvinning

  Østlandet Gjenvinning AS (ØG) ble etablert i 2003 og har siden dette vokst til en sentral aktør innen avfall, gjenvinning og transport og er i dag størst i Hedmark og Oppland.

  Les mer
 • TOPRO

  Konsern med ca. 270 ansatte, driver profesjonell storproduksjon av hjelpemidler, samt produksjon av mekaniske og elektroniske komponenter for noen av Norges største industribedrifter.

  Les mer
 • Sirkula

  Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.

   

   

   

  Les mer
 • Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i regionen, og er det største blant de fire regionale helseforetakene i Norge.

   

   

  Les mer
 • Norsk Vann

  Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesse- og kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren.

   

   

   

   

  Les mer
 • VAAGER Innovasjon

  VAAGER Innovasjon er et innovasjonsselskap og spydspissen av vareproduserende industri på Raufoss.

   

  Les mer
 • Hamar kommune

  Hamar kommune ligger i Hedmark med hovedsete i byen Hamar. Byen er Hedmarks største med 30 598 innbyggere.

   

   

   

   

   

  Les mer
 • Graminor AS

  Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge, deres hovedoppgave er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

  Les mer
 • Geno

  Genos kjernevirksomhet er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, emryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet. Konsernet har 241 ansatte og en årlig omsetning på over 350 millioner kroner.

  Les mer
 • NAV Innlandet

   

   

  Kontorer på Hamar. NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og jobber med arbeid og velferd i Norge.

   

  Les mer
 • Sykehuset Innlandet

  Som et av landets største helseforetak med 8500 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet regionens største kompetansemiljø.

  Les mer
 • Innlandet Fylkeskommune

  Innlandet Fylkeskommune har hovedsete på Hamar. Organisasjonen skal være en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør.

  Les mer
 • Gjøvikregionen Utvikling

  Gjøvikregionen Utvikling skal bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet

  Les mer
 • Hunton

  Hunton er Norges ledende produsent av trefiberbaserte byggematerialer. Deres hovedfokus er å videreutvikle produkter til fremtidens bygg, som minimerer fotavtrykk.

   

   

  Les mer
 • SINTEF

   

  SINTEF Raufoss Manufacturing ligger i Raufoss Industripark og jobber med forskning og rådgivning og er Norges ledende kompetansesenter for vareproduksjon.

   

   

   

   

   

  Les mer
 • Curida

   

  Curida AS er en Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) spesialisert på utvikling og produksjon av flytende legemidler.

   

   

   

   

   

  Les mer
 • Horisont Miljøpark

  Horisont et interkommunalt selskap som skal være husstandenes, næringslivets og kommunenes naturlige samarbeidspartner i avfall- og gjenvinning.

  Les mer
 • Norse Metal

   

  Et skandinavisk industrikonsortium med lang erfaring innen blant annet støp, maskinering og produktutvikling.

   

   

   

  Les mer
 • Boligpartner

  Hus- og hytteleverandøren BoligPartner AS leverer arkitekttegnede boliger og hytter i hele Norge.

   

   

   

  Les mer