Få svar på de mest vanlige spørsmålene om å være trainee!

 • Som trainee får du mulighet til å jobbe i opptil tre ulike selskaper i løpet av to år. Det er altså en unik mulighet til å teste både forskjellige bransjer, selskaper og arbeidsoppgaver. 
 • Som en del av trainee-løpet får du delta på kompetansesamlinger fire ganger i året sammen med de andre traineene. Her lærer du mye om deg selv og andre.  
 • Gjennom Trainee Innlandet blir du en del av et nettverk av traineer som finner på mye gøy utenfor jobb.  
 • 10% av arbeidstidstiden som trainee er satt av til arbeid i en av task forcene til Trainee Innlandet.  
 • 10% av arbeidstiden som trainee i Trainee Innlandet er satt av til å jobbe i en task force. Dette er arbeid for Trainee Innlandet. Du velger selv hvilken task force du vil være med i, og du trenger ingen erfaring fra før. Det er tre task forcer:  
 • Rekruttering: her kan du være med å organisere rekrutteringen av kommende traineer. 
 • Profilering: her kan du være med å påvirke profilering av Trainee Innlandet og legge ut innhold i våre sosiale medier-kontoer, blant annet LinkedIn, Instagram, Tiktok og Facebook. 
 • Trendinn: Arrangerer workshops for bedrifter og hvor utfordrende oppgaver knyttet til Innlandet-regionen, samt andre viktige samfunnsoppgaver som er av global betydning blir diskutert og jobbet med.

Traineeperioden varer i 24 måneder. Denne blir delt opp på ulike måter. Enten 2 år i 1 bedrift, 1 år i 2 bedrifter eller 8 måneder i 3 bedrifter.  

Utgangspunktet er 1. september. Ønsker traineen og bedriften et annet starttidspunkt, kan dette avtales dem imellom 

Det kommer an på bedriftens behov, din bakgrunn og ønsker både fra deg selv og bedriften. Du vil jobbe med noe relatert til det du har studert, hva du har erfaring med og egne interesser. 

Ja, det er mulig. Det er ikke uvanlig at traineen får tilbud om fast ansettelse eller prosjektstilling hos en av bedriftene våre etter endt traineeperiode. Enten i en av bedriftene de har jobbet i, eller hos andre bedrifter i regionen.

Det er 57 medlemsbedrifter med i Trainee Innlandet, innen en rekke forskjellige bransjer. Se oversikt over medlemsbedriftene her medlemsbedrifter . 

Ja, som trainee mottar du full lønn gjennom hele traineeperioden.  

Du står fritt til å velge hvor du vil bo på Innlandet. De fleste velger å bosette seg i nærheten av medlemsbedriften de jobber i. Majoriteten av traineene bor i Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Hvis du får jobb i ulike byer, kan du enten flytte, pendle eller bosette deg mellom byene.

Ja, det er et godt sosialt fellesskap blant traineene og det arrangeres jevnlig aktiviteter på tvers av kullene. Tidligere traineer fremhever nettopp det sosiale aspektet med ordningen som noe av det beste med programmet. Mange sosiale arrangementer blir lagt ut på Instagram

Kompetanseprogrammet er utviklet av The Assessment Company og omfatter treningssamlinger i PEOPLE LAB™. Her varierer tema, men fokuset er  å utvikle kompetanse innen samspill, prosjektstyring, teamarbeid, påvirknings og endring, med fire samlinger per år. 

Det er omtrent 40 traineer ansatt til enhver tid. Årlig blir ca. 20 nye traineer ansatt. 

 • Du må ha minimums 4 års utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. Unntaket er hvis du har studert IT, da er kravet 3 års utdannelse. 
 • Du kan maks ha 2 års relevant arbeidserfaring. 
 • Alle som oppfyller disse kravene er velkomne til å søke, uavhengig av studiebakgrunn 

Rekrutteringsprosessen består av fire steg. Først sender du inn søknad og CV. Går du videre herfra blir du bedt om åsende inn en kort motivasjonsvideo hvor du forteller om hvorfor du ønsker å bli trainee i Trainee Innlandet. Deretter er det digitalt intervju som står for tur. Siste del av prosessen er en fysisk rekrutteringsdag i starten av februar, hvor du blant annet får treffe medlemsbedriftene og gjennomføre caseoppgaver. Les mer om rekrutteringsprosessen her Slik rekrutterer vi. 

Matchingen mellom traineer og bedrifter skjer gjennom tett samarbeid og dialog mellom Assessment Company og representanter fra medlemsbedrifter som har meldt inn behov. Vi tar hensyn til trainees interesser og kompetanse for å sikre en best mulig match. 

Du får komme med ønsker, men til syvende og sist er det bedriftene som velger hvilke traineer de ønsker å ansette.