Bli medlemsbedrift?

VI ER STADIG PÅ JAKT ETTER FLERE VIRKSOMHETER

Kontakt oss

57

samarbeidsbedrifter fra privat og offentlig sektor

24

års erfaring med traineer

274

traineer har vært igjennom programmet

Et nettverk som tiltrekker fremtidens kompetanse


Trainee Innlandet er organisert som et samvirkeforetak, med et formål om å tiltrekke og beholde kompetanse i Innlandsregionen. Gjennom et samarbeid mellom flere ulike virksomheter, er vår rolle å rekruttere unge, nyutdannede mennesker med høyere universitets- eller høyskoleutdannelse. Kompetanser vi rekrutterer er blant annet teknologi, bygg- og anlegg, automasjon, samfunn, bærekraft, økonomi, HR, markedsføring, innovasjon og juss.

Et traineeløp har en varighet på 24 måneder, hvor traineene er ansatt i én eller flere av bedriftene i nettverket. Et traineeløp kan bygges opp på flere ulike måter, tilpasset bedriftenes behov:

3 moduler i tre forskjellige bedrifter, 8 mnd2 moduler i to forskjellige bedrifter, for eksempel 12 mnd i hver bedrift24 mnd i én og samme bedrift

KOMPETANSE, INSPIRASJON, KVALITET & SMIDIGHET

Verdien av medlemskapet:

Rekruttering

Med mer enn 250 årlige søkere sitter Trainee Innlandet på en av regionens mest attraktive søkerbaser. Med The Assessment Company som samarbeidspartner bistår vi våre medlemsbedrifter med hele prosessen, fra annonsering, til rekruttering og onboarding.

Gode rammer for å lykkes med unge talenter

For at nyansatte skal gjøre det bra, må de ha det bra. Vi gir deg innsikt og gode råd til hvordan du kan lykkes i ditt lederskap. Gjennom Trainee Innlandet gir du dessuten din trainee adgang til et profesjonelt og sosialt nettverk, som styrker traineenes evne til å lykkes.

Employer Branding

Gjennom mer enn 20 år har vi bygget et sterkt omdømme. Via våre digitale kanaler, kontinuerlig kontakt med studentnettverk og tidligere og nåværende traineer sitter Trainee Innlandet på et bredt nettverk. Som medlemsbedrift synliggjøres du som en attraktiv arbeidsgiver.

Møteplasser

Vi vet at kompetansedeling og samarbeid er viktig. Vi liker å si at Trainee Innlandet er et av Innlandets mest vellykkede samarbeid, som har fungert i en årrekke på tvers av bransjer og tidligere fylkesgrenser. Gjennom mer enn 20 år har medlemmer i vårt nettverk, ved bruk av traineer, delt kompetanse på tvers. Møteplassene er et tilleggstilbud til våre medlemsbedrifter, og et sted for ytterligere kunnskapsdeling.

LEVEDYKTIG FORRETNINGSMODELL

Finansiert av medlemmene

Trainee Innlandet er et samvirkeforetak. Visjonen er å forme Innlandets fremtid, og formålet er å tiltrekke og beholde kompetanse i regionen. Medlemsbedriftene kommer fra ulike bransjer og sektorer i Innlandet, og er likeverdige samarbeidspartnere. Traineeprogrammet og lønnen til traineene finansieres av medlemmer som har trainee hos seg.

ETABLERT I 1999

«Vikinglauget Traineeordning»

Ordningen ble etablert i 1999 av næringslivsnettverket Vikinglauget. Traineeordningen har vært organisert og driftet på ulike måter, og skiftet navn fra Vikinglauget Trainee til Trainee Innlandet våren 2008.

Vi har fått engasjerte, kunnskapsrike personer inn i bedriften som har nye ideer, ser nye løsninger og raskt bidrar på grunn av sin høye kompetanse

Ragnhild Waldemar, Nammo Raufoss