Det å gjennomføre 160 digitale intervjuer i løpet av de to rekrutteringsdagene er ingen smal sak. Driverne bak disse viktige dagene er en gruppe traineer som har jobbet i flere uker med å koordinere. De har planlagt og løst utallige kabaler for at dagene skulle gå så sømløst som overhodet mulig. Fire av disse traineene er Jostein, Julie, John og Marthea.

Før rekrutteringsdagene

Jostein var del av kommunikasjonsgruppa, og sørget for at tydelig og godt utarbeidet informasjon ble sendt til både bedrifter og kandidater i forkant av dagene. Han legger til, «Trainee Innlandet har et rykte for å gi god informasjon til både kandidat og bedrift rundt rekrutteringsprosessen – det har vi i kommunikasjonsgruppa sørget for at ble minst like bra i år».

Julie og John var begge med i talentspeidergruppa. Innad i denne gruppa var det forskjellige arbeidsoppgaver.

«Jeg var med i bedriftskontakt-gruppa der noen av de viktigste arbeidsoppgavene kom tett opp mot rekrutteringsdagene. En av mine arbeidsoppgaver i forkant var å bidra med å sette opp en oversikt over kandidatene som kom videre fra intervju med AC (The Assessment Company) til rekrutteringsdagene, samt kartlegge hvilke bedrifter de skulle på intervju med», forteller Julie.

Denne oversikten ble så senere brukt av John sin gruppe til å sette opp intervjutidene til rekrutteringsdagen.

«Vi lagde først en timeplan for hvordan dagene skulle se ut. Dvs. når dagene skulle starte, når de skulle avsluttes, hvor lange intervjuene skulle være og når Traineenes time skulle avholdes. Da bedriftene meldte inn ønskede kandidater til intervju til oss i Talentspeiderne satte vi opp selve intervjuplanen», forklarer John.

Under rekrutteringsdagene

Under selve rekrutteringsdagene var alle tre del av supportteamet. Teamet så til at kandidater og bedrifter kom seg på rett sted til rett tid til intervjuene. På spørsmålet om hvordan dagene hadde gått var det kun positive svar å få.

«Den digitale plattformen som vi benyttet for første gang i fjor, fungerte også veldig bra i år! Det mest positive er at hver bedrift og kandidat får lengre tid til å snakke med hverandre enn ved en fysisk dag», forteller John.

«Før rekrutteringsdagene var det en del spenning knyttet til to heldigitale rekrutteringsdager med mange intervjuer på kort tid. Jeg må si at jeg synes det har gått veldig bra! Vi hadde forberedt oss godt», legger Julie til.

Men helt smertefritt gikk det heller ikke. «Vi hadde ett eller to tilfeller der en trainee hadde fått feil link», nevner Jostein, men legger raskt til at dette løste seg uten store problemer. «Med 160 digitale intervjuer som har gått såpass sømløst må vi se oss fornøyde og stolte».

Traineenes time

Marthea hadde den viktige oppgaven med å gjennomføre traineenes time. En time hvor kandidatene fikk mulighet til å stille spørsmål til de nåværende traineer.
«Det ble stilt veldig mange gode spørsmål under traineenes time, noe som er veldig bra og beviser at et slikt forum har stor verdi for potensielle traineer. Det ble spurt om mye forskjellig, alt fra arbeidsoppgaver som trainee til det sosiale i ordningen», svarer hun på spørsmål om hvordan traineenes time hadde gått i år. Hun legger til, «Det var en del spørsmål om selve ansettelsen, hvordan dette fungerer i ordningen og onboardingsprosessen naturlig nok da dette ligger i nærmeste fremtid for kandidaten».
Marthea trekker også frem en ekstra positiv side ved årets gjennomføring av traineenes time. «Traineenes time synes jeg funket veldig bra i år, da det var lagt opp til at folk kunne stille spørsmål anonymt via en digital løsning. Dette førte til at mange flere «turte» å stille spørsmål, så dette vil jeg absolutt anbefale at blir videreført de neste årene.»
Tommel opp fra to fornøyde karer.
Alt i alt virker det som dagene gikk som forventet og etter planen. En stor takk sendes alle traineene i rekruteringsgruppa og The Assessment Company som jobbet iherdig for at dagene gikk så sømløst som de gjorde.
Og til alle de heldige kandidatene som tok del i dagene, masse lykke til og vel gjennomført!