For de fleste er desembermåned en tid fylt med julebord, adventskalendere, gløgg og julegaveshopping. For studenter i slutten av studieløpene sine, er det også en annen tanke som får fokus, nemlig “hva skal jeg gjøre etter endt studietid?”. Samtidig som pensum må leses og julestemning må nytes, fylles jobbsøkerportalene opp med annonser rettet mot nyutdannede. Spørsmålet om hva man skal gjøre etter endt studietid kan for mange føles overveldende. Traineeordninger danner en smidig overgang fra studier til jobblivet, noe som er et viktig fokus for Trainee Innlandet. I tillegg til en smidig overgang i trygge rammer, får traineene unike muligheter innenfor nettverksbygging og kompetanseutvikling.

Muligheten til å prøve seg i flere forskjellige bedrifter

I traineeprogrammet til Trainee Innlandet vil du i løpet av to år få mulighet til å jobbe hos opptil tre forskjellige bedrifter. Dette er en unik mulighet til å få flere perspektiver på hvordan forskjellige bedrifter er organisert og hvordan de jobber mot sine mål. Disse perspektivene vil gi deg mulighet til å sammenligne opplevelser og inntrykk, noe som kan være verdifullt når man senere skal søke jobb igjen. Det er heller ikke uvanlig at traineer får tilbud om fast stilling etter at de har gjennomført traineeperioden.

I et traineeløp vil du i motsetning til en vanlig nyansattstilling som regel bli kjent med flere bedrifter. Dette gir en unik innsikt og mulighet til å tilegne seg mye erfaring på kort tid. Du blir også godt rustet i å tilpasse deg ulike bedrifter og bli kjent med ulike arbeidsmiljøer.

Sjekk ut oversikten over medlemsbedriftene og se om du finner noe som vekker din interesse.

Nettverksbygging

Gjennom traineeprogrammet vil du få gode muligheter til å bygge nettverk, både sosialt og faglig. Trainee Innlandet består av over 50 medlemsbedrifter. Alt ligger altså til rette for å kunne komme i kontakt med personer fra mange forskjellige yrkesområder, og dermed danne et stort faglig nettverk. Samtidig vil du få mulighet til å bli kjent med 40 andre traineer som er i samme situasjon som deg.  Dette gjør  erfaringsutveksling om opplevelser og utfordringer knyttet til det å begynne i ny jobb enklere. I Trainee Innlandet ønsker vi å legge til rette for et godt miljø der inkludering og fellesskap er i fokus. Dette fellesskapet dannes og vedlikeholdes gjennom sosiale aktiviteter og arrangementer i løpet av året. Et så stort og tverrfaglig nettverket er unikt for traineeprogrammet og vil være betydelig vanskeligere å finne i en tradisjonell nyansattrolle.

Utvikling innenfor trygge rammer

Som trainee får du en unik rolle der du kan prøve deg frem innenfor områder du er interessert i. Du har spillerom og mulighet til å ta del i prosjekter og oppgaver som du synes er spennende. Dette frie spillerommet er ikke gitt at du får i en tradisjonell nyansattrolle. Som trainee blir du ansett som en ny og verdifull ressurs, der din rolle og dine arbeidsoppgaver blir til mens du blir kjent med bedriften. Bedriftene legger også ned mye arbeid i forberedelser i forkant av din første dag på jobb.

Ønsker du mer ansvar enn det som i utgangspunktet er blitt tildelt, er det som regel mulig. “Tar du ansvar får du ansvar” er et slagord som blir mye brukt innad i Trainee Innlandet. Det å be om mer ansvar er som regel bare positivt. Da tilrettelegges det slik at du får mulighet til å jobbe med oppgaver du er interessert i og får vist frem de beste egenskapene dine. Samtidig får du jobbe med noe du brenner for, noe som både du og bedriften tjener godt på.

Verdifullt og ettertraktet kompetanseprogram

Parallelt med traineeløpet vil du ta del i et kompetanseprogram som styrers av The Assessment Company (AC). AC har lang erfaring med å drive kompetanseutvikling. Gjennom en kombinasjon av digitale og fysiske sammenkomster, spredt utover året, vil man kunne utvikle ferdigheter innenfor kommunikasjon og samspill, prosjektledelse, nettverksbygging og mye mer. Denne kompetansen er svært verdifull i arbeidslivet. All treningen skjer innenfor trygge rammer i samspill med de andre traineene. I slutten av traineeløpet vil AC også bistå i videre jobbsøking.

Dette er noen av grunnene til å vurdere Trainee Innlandet som neste steg etter studiene. Forhåpentligvis har denne artikkelen overbevist deg som leser at et slikt program byr på unike muligheter og trygge rammer sammenlignet med en tradisjonell nyansattstilling. Sjekk ut de sosiale kanalene til Trainee Innlandet for mer informasjon og innsikt i livet som trainee.