Nora Røstø Grøtberg

Utdanning: Master i tjenestedesign
Moduler (Arbeidssted): Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO)

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Jeg ble interessert i Trainee Innlandet fordi det er en god mulighet for å få en smidig overgang fra studiet til arbeidslivet, og en sosial arena for å lære og utvikle meg som designer.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Jeg ser frem til å begynne å jobbe, bli kjent med arbeidsplassen, kollegaer og andre traineer.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å lære mer om hvordan jeg kan bli en god kollega og en god ressurs for andre.

 

Vilja Langseth

Utdanning: Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet
Moduler (Arbeidssted): Ikomm, HDO

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Muligheten til å prøve meg frem i forskjellige bedrifter, samt den ekstra opplæringen fra trainee innlandet som sikker blir fint å ha som arbeidstaker.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Å bli kjent med de andre traineene. Å gjennomføre seminarene.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å få en bedre forståelse av arbeidslivet, samarbeid på tvers av kompetanse, osv.

 

Anne Maren Gaustad

Utdanning: Master i markedsføringsledelse, Siviløkonom
Moduler (Arbeidssted): Vyrk, Elvia og Eika

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Muligheten til å få erfaring, lære og utvikle meg.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Jeg ser frem til å få prøve meg i forskjellige bedrifter, og å få utfordre meg med varierte arbeidsoppgaver.

Hva håper du å lære?
Jeg håper og tror at trainee-perioden vil gi meg solid erfaring fra varierte arbeidsoppgaver, og at det vil gi meg faglig tyngde og trygghet som jeg kan ta med meg videre inn i arbeidslivet.

 

Camilla Glomsås

Utdanning: Utvidet Bachelor i Økonomi og Administrasjon, profilering regnskap, fordypning ledelse, rapportering og prosjektanalyse. Master Bioøkonomi, profilering skog, fordypning bærekraft og kvalitetsstyring.
Moduler (Arbeidssted): Eika Forsikring, Skogkurs og Moelven

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Fikk et veldig hett tips om at dette var et av de stedene man burde sikte seg mot, hvis man liker utfordring og utvikling. Også viste jeg allerede at Innlandet, det skulle jeg tilbake til. Så da var det bare å prøve og slå to fluer i en smekk.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Innsyn og oppleve næringen på nært hold, kombinert med nye og spennende oppgaver og problemstillinger. Spesielt dette med å få utfordret eget syn og holdning til omverdenen, og på den måten også se situasjoner fra forskjellige vinkler, tror jeg blir veldig morsomt, men og krevende.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å lære mer om de næringen og bedriften jeg skal innom, og variasjonen av oppgaver og situasjoner de må være i stand til å håndtere når vi står i det grønne skiftet. Så håper jeg lærer å kjenne noen nye mennesker, helt noen som er litt motsetninger, men som man fortsatt kan holde konstruktive diskusjoner med. Da regner jeg også med at jeg lærer et par nye ting om meg selv, spesielt i kobling til litt mer ukjente og uvante situasjoner.

 

Gina Finstad Granvold

Utdanning: Industriell innovasjon og digital sikkerhet
Moduler (Arbeidssted): Sparebank 1 og Knowit

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Mulighetene man kan få som trainee i opptil flere bedrifter.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Bli kjent med traineene og kunne jobbe i to spennende bedrifter.

Hva håper du å lære?
Håper å lære og utvikle meg mye innen fagfeltene jeg skal jobbe med hos bedriftene.

 

Jørgen Røste Wiik

Utdanning: Bachelor informatikk, Bachelor økonomi og administrasjon
Moduler (Arbeidssted): Moelven Industrier og Headit

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Varierte arbeidsoppgaver, spennende ordning og å kunne fløtte hemmat.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Jeg ser frem til å få en spennende start på arbeidslivet, opparbeide meg noen erfaringer og bli kjent med andre traineer.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å lære mer om mine styrker og svakheter og hvordan jeg kan utvikle disse.

 

Katrine Brække Lyngen

Utdanning: Bachelor i Digital infrastruktur og cybersikkerhet
Moduler (Arbeidssted): HDO og Norsk Tipping

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Jeg er selv fra Innlandet, så det å kunne se hvilke muligheter og bedrifter som finnes her i området var fint. En annen faktor var det at man kunne få muligheten til å jobbe som trainee og hos flere bedrifter i løpet av perioden. Dette gjør at man kan få prøve mange forskjellige arbeidsoppgaver, noe som var svært verdifullt for meg da jeg gjennom utdanningen fant ut at jeg liker flere områder innen IT fagfeltet.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Jeg ser frem til å bli kjent med andre traineer og arbeidssteder og bli en del av det nettverket. Jeg ser også frem til få brukt det jeg har lært i utdanningen og se hvordan det fungerer i praksis. Jeg tror dette kan være en veldig fin mulighet til å få erfaring som kan utvikle meg både personlig og faglig.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å lære hvordan de ulike fagområdene fungerer i praksis, og dermed finne ut hva jeg liker best som jeg vil jobbe med videre etter perioden er over.

 

Jostein Kristiansen

Utdanning: Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet. Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft
Moduler (Arbeidssted): Headit As og Vyrk AS

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Muligheten til å bygge nye erfaringer sammen med god oppfølging.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Kompetanseutvikling og opparbeidelse av praktisk erfaring.

Hva håper du å lære?
Om relevante arbeidsprosesser i bedriftene og næringslivet generelt.

 

Ulrik Haakenstad

Utdanning: Master i organisasjon og ledelse
Moduler (Arbeidssted): Hias og BDO

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Muligheten for å få en fot innenfor en ny sektor i arbeidslivet.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Få bryne meg på nye utfordringer knyttet til min utdanning.

Hva håper du å lære?
At det å skifte beite ikke er umulig, selv etter fylte 30.

 

Magdalena Miazga

Utdanning: Master i Interaksjonsdesign
Moduler (Arbeidssted): Norsk Tipping og IKomm

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Jeg ble imponert over at Trainee program har vært på markedet i over 20 år. Jeg trives i Innlandet og tanken at jeg kunne bli og utvikle meg her er helt fantastisk!

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Jeg ser frem til spennende arbeidsoppgaver i to ulike bedrifter og å bli kjent med nye kollegaer og andre Traineer.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å bli en dyktig designer og utvikle meg profesjonelt gjennom kompetanseprogrammet deres.

 

Lillian Wangerud

Utdanning: Bachelor i Programmering
Moduler (Arbeidssted): Norsk Tipping

Hva trakk deg til Trainee Innlandet?
Det virket som en grei måte å få erfaring med å være i jobb.

Hva ser du frem til i traineeperioden?
Jeg ser frem til å kunne lære mye og få kontakt med erfarne innenfor mitt arbeidsfelt.

Hva håper du å lære?
Jeg håper å få lære hvordan det er i et profesjonelt miljø og hvordan det er å kunne lage et produkt som folk faktisk bruker.