Vegard Ølstad

Tlf: 950 950 77
E-post: vegard_oelst@msn.com

MBA med Marketing Analytics Certification

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Norsk Tipping, dataanalytiker

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee?

Norsk Tipping
Jeg har jobbet med markedsanalyser, både administrasjon og produksjon samt analyse av spørreskjema. Hovedsakelig har jeg jobbet med dataanalyser, å holde oversikt og gjennomføre prosjekter der jeg ser på kundene og hvordan de handler, slik at vi kan gjøre tilpasninger i reklamer og produkter for å treffe de riktige kundene.

Geno 
Jeg har jobbet med internasjonal markedsføring, med ansvar for Facebook og Instagram mot internasjonale kunder. Jeg jobbet også med den årlige kundeundersøkelsen, og benyttet denne til å gjøre en segmentering av norske mjølkeprodusenter og kunder av Geno nasjonalt. Dette ga økt kunnskap om de norske bøndene, og Geno kan nå tilpasse sin kundebehandling etter kundenes ønsker og behov.

Hvilke erfaringer tar du med deg etter endt traineeløp?

Gjennom Trainee Innlandet har jeg fått verdifull erfaring innenfor prosjektarbeid, analyse, sosiale medier, og produksjon og oppfølging av markedsføring. Jeg har måttet gå utenfor komfortsonen, og tilpasse meg ukjente situasjoner. Samtidig har jeg også måtte tilpasse meg nye kunnskaper innenfor kjente og ukjente fagområder, noe jeg trives meget godt med. Jeg har jobbet med markedsanalyser, dataanalyser, predikativ modellering, markedsføring i sosiale medier og på web, samt innholdsproduksjon. Dette har gitt meg mye nyttig og variert erfaring til videre arbeid innenfor markedsføring og dataanalyse som man sjelden får muligheten til på så kort tid.