Tor Marstein

Tlf: 98672061
E-post: tmars@outlook.com

NTNU- Maskin-Industriell Mekanikk
Utveksling- Technische Universität München

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Nammo Raufoss AS, Aerospace Propulsion, utviklingsingeniør

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee?

SINTEF
Jeg har bidratt med analyser og numeriske styrkeberegninger i ulike prosjekter. Dette er både forskningsprosjekter med lang tidshorisont og mer akutte oppdrag fra forskjellige kunder i industrien. Har også deltatt på, eller hatt ansvaret for, fysisk testing i samarbeid med kunder og forskningspartnere, og hatt ansvar for post-prosessering, analyse, sammenlikning med numeriske beregninger og presentasjon av funn. Arbeidet har i stor grad dreid seg om samspillet mellom termomekanisk bearbeiding og geometrisk utforming av produkter som utnytter styrken i materialet på best mulig måte.

Nammo
I Nammo har jeg arbeidet med numeriske analyser knyttet til fluid, aero- og termodynamikk. Dette var ofte i tilknytning til utviklingsprosjekter, men også som støtte inn i eksisterende produktportefølje, arbeid med oppgraderinger eller ulike typer problemløsning. Jeg deltar også i tidligfase utvikling av nye teknologier og fremdriftssystemer internt i Nammo eller i samarbeid med forskningspartnere.

Hvilke erfaringer tar du med deg etter endt traineeløp?

Gjennom de to modulene i Trainee Innlandet har jeg fått mye og variert erfaring på kort tid. Jeg har raskt blitt inkludert og integrert i avdelingene og fått et stort nettverk. I arbeidsoppgavene mine har jeg blitt gitt både frihet og ansvar, og fått lov til å bruke «unormalt» mye tid på faglig fordypning, samtidig som jeg har blitt involvert i daglige utfordringer som helst skulle vært løst i går.

Gjennom traineerollen er jeg nå i mye større grad klar over hva som forventes i arbeidslivet, samtidig som jeg har fått et verdifullt innsyn i fagmiljøene på Raufoss.