Tonje Marie Reiten Sveen

Navn: Tonje Marie Reiten Sveen

Utdanning: Bachelor i Nyskaping og samfunnsutvikling, samt fag innen bl.a. økonomi, ledelse og markedsføring

Moduler:  To år i Valdres Energi Vekst

Jeg er oppvokst i Valdres, og har siden studietiden bodd flere steder både i Norge og utlandet i forbindelse med jobb og studier. Studietiden min begynte på Gjøvik der jeg tok et årsstudium innen Medieledelse, og etter et år der flyttet jeg til Oslo hvor jeg startet på fag innen pedagogikk, men fant ut at det ikke var det jeg hadde lyst til å holde på med. I 2016 begynte jeg på bachelorløpet i Nyskaping og samfunnsutvikling ved Høgskulen for grøn utvikling (HGUt), som er en privat høgskole på Jæren. Under det første året her tok jeg i tillegg et årsstudium i Historie og filosofi på nett ved Universitetet i Tromsø. Bachelorstudiet mitt har gitt handlingsrettet kunnskap om utviklingsarbeid generelt og næringsutvikling spesielt, bærekraftig ressursbruk, mobilisering og det å «så frø» og drive utvikling nedenfra og opp. Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg er opptatt av samfunn og miljø, og jeg ønsket å bidra med fremtidig verdiskaping i min hjemdal samt få en utdanning som gir muligheter for en jobb med mening, hvor jeg kan være med å bidra til endring og utvikling.

Nå gleder jeg meg til to år som trainee i økonomi og administrasjon hos Valdres Energi, og håper på et stort læringsutbytte, personlig og faglig utvikling, i tillegg til en fantastisk start på karrieren og spennende vei videre i arbeidslivet.