Sondre Haga Hjelt

Navn: Sondre Haga Hjelt

Alder: 26

Moduler: Geno, Topro, Eidsiva Energi

Oppvokst på ett lite landbruk med tømmer og åkervirksomhet. Rett etter vgs søkte jeg meg inn på Hærens Befalskole og tjenestegjorde i CSS Bataljonen. Der fikk jeg testet meg på mange områder, som blant annet ledelse og utdanning av soldater inne til førstegangstjeneste. Jeg fikk også sansen for Logistikk og ønsket å bygge opp faglig kompetanse. Veien videre gikk da til Ålesund og en Bachelor i Internasjonal Logistikk. Videre fullførte jeg en Master i Logistikk i Molde, hvor jeg har fordypet meg i Supply Chain Managment og Informasjonssystemer.

Jeg skal være med på å bringe faglig tyngde innen logistikk inn i bedriftene. Samtidig er jeg nysgjerrig og villig til å lære. Jeg elsker å ta i ett tak og er ikke redd for å prøve meg på ting jeg aldri har gjort.