Sirianne Vikestad

Navn: Sirianne Vikestad

Alder: 30

Moduler: Bedriftsintern Trainee i Eika Forsikring

Jeg er fra Ølen, som er en liten bygd helt nord i Rogaland i Haugalandsregionen. Der har jeg tidlig fått sjansen i arbeidslivet, og har ved siden av studier fra grunnskolealder fått testet ulike yrker som både butikkmedarbeider, vikarlærer, assistent i omsorgstjenesten og journalist i lokalavisen Grannar. Det er spesielt gjennom journalistjobben at jeg ble bedre kjent med hvor viktig det har vært for mitt hjemsted at næringsliv og det offentlige har samarbeidet om verdiskaping i lokalområdet, og at de tydelig gir signaler om at de satser på unge nyutdannede og tenker innovasjon og fremdrift. Da jeg fikk vite om programmet til Trainee Innlandet, som nettopp tilbyr tverrfaglig samarbeid til oss som er ferske i gamet, der gjensidig læring mellom oss traineer og bedriftene står i fokus, tenkte jeg yess – dette ønsker jeg å være med på.

Med en bachelorgrad i Tysk Språk og Interkulturell Kommunikasjon og master i Rettsvitenskap fra UiB i bagasjen, sa jeg farvel til fjell og fjord og hallo til Mjøsa og gule kornåkrer.

Jeg har allerede kommet godt i gang i avdelingen for kommunikasjon og marked i Eika Forsikring, der vi skal jobbe med kundereiser i min første modul.

Jeg får jobbe tett opp mot ledelsen og har så langt fått et unikt innsyn i en bransje som jeg ikke har noen kunnskap om fra før. Men det betyr ikke at det ikke ligger forventninger til grunn. Noe som i mine øyne utelukkende er positivt, da man blir sett på som en likeverdig ansatt som er med på å videreutvikle en bedrift i en spennende tid der kundene stiller høye krav. Sammen med kolleger i Eika skal jeg de neste to årene gjøre alt jeg kan for å innfri disse kravene og mer til.

At jeg i tillegg får mulighet til å ta i bruk begge utdannelsene mine og erfaringer fra tidligere yrker gir absolutt grobunn for en fantastisk start på karrieren.