Peter Sjølie

Oppvokst på en gård i Østerdalen, omtrent 3 mil nord for Rena. Studerte Produktutvikling og produksjon ved NTNU i Trondheim og fullførte studiet våren 2017 med en mastergrad innen produksjonsteknologi. I løpet av studietiden var jeg dessuten ett år på utveksling i München. Min første modul er Sintef Raufoss Manufacturing på Raufoss. Et selskap som selger konsulenttjenester og bidrar med forskningskompetanse rettet mot vareproduksjon. Jeg skal deretter til legemiddelprodusenten Curida i Elverum før jeg avslutter med min tredje modul hos Nammo på Raufoss. Nammo produserer rakettmotorer og ammunisjon.