Peter Sjølie

Tlf: 994 23 226
E-post: peter.sjolie@gmail.com
Kull: 19
Moduler: SINTEF Manufacturing, Curida, Nammo Raufoss

Utdanning:
Sivilingeniør innen Produktutvikling og produksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Fordypning innen produksjonssystemer, og masteroppgave med «fleksibel automatisert montasje av trykkluftkoblinger» som tema.

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?
Min beste egenskap er å se ting på en ny måte. Jeg liker å jobbe samme med andre og å løse komplekse problemer med analytiske metoder.