Ole Simon Tveiten

Navn: Ole Simon Tveiten

Alder: 27

Moduler: Gjermundshaug Gruppen og Glør

Kommer fra Haukeligrend i Telemark. Har alltid vært opptatt av natur, friluft og sport, men også om teknologisk utvikling.  Er nettopp ferdig med sivilingeniørutdanning i bygg og miljøteknikk ved NTNU Trondheim. Til den femårige utdanningen hører det til et valg av spesialisering, hvor jeg valgte prosjektledelse og anleggsteknikk. Valget var hovedsaklig basert på en idè om at jeg hadde noen egenskaper som egnet seg i rollen som en leder, men at forståelsen og kunnskapen må tilegnes på «bakken». Målet ble derfor å forsøke å skaffe meg variert erfaring innenfor bransjen, noe opplegget i Trainee Innlandet egner seg godt til.

Ble valgt ut til to moduler, hvorav første er i Gjermundshaug Gruppen og andre modul er i Glør i Lillehammer.