Ole Karenus Engh

Navn: Ole Karenus Engh
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon
Moduler: Eidsiva Energi og Moelven Wood

Opprinnelig kommer jeg fra Hamar og har nå flyttet tilbake etter flere år borte fra hjembyen. Bakgrunnen min er fra mye forskjellig. Jeg har blant annet vært oppvasker og servitør på Skibladner og tatt en mastergrad i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. Før jeg begynte å studere var jeg noen år i Forsvaret der jeg fikk befalsutdanning og tjenestegjort forskjellige steder. Dette har jeg fortsatt med på deltid i etterkant. Jeg ser på traineeprogrammet som en super mulighet til å bli kjent med næringslivet og forskjellige bedrifter på Innlandet. Programmet er en god arena for å kunne utvikle sine ferdigheter og knytte nye forbindelser.