Martin Berger

Navn: Martin Berger

Utdannelse: Master innen industriell kjemi og bioteknologi (Sivilingeniør) med spesialisering innen
materialkjemi og energiteknologi. Årsstudium innen økonomi og administrasjon.

Moduler: Nammo AS

Eg kommer fra Skrautvål i Valdres og har alltid interessert meg for naturfag på skolen. Spesielt glad
var eg i kjemi og endte derfor opp på eit kjemirelatert studie i Trondheim. Der synes eg det var
spennende med materialteknologi og endte dermed opp med å utforske hvordan ulike
materialegenskaper oppstår og kan manipuleres. I studiet var det mye laboratoriearbeid, hvor eg
utførte forsøk og samlet inn data, noe som eg trives godt med. Gjennom Trainee Innlandet får eg
muligheten til å utforske mange forskjellige kjemier og materialer hos Nammo AS og bistå med
utvikling. Det gleder eg meg til å se mer på