Mari Arnestad

Tlf: 91893334
E-post: arnestadm@gmail.com

Økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH)
Idrett og friluftsliv ved Høgskolen i Finnmark (nå fusjonert med UiT)

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Sjøfartsdirektoratet i Haugesund, personalavdelingen

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee? 

Sirkula IKS
Jeg utformet en lønnsomhetsanalyse av et isoporanlegg på gjenvinning- og avfallsanlegget Heggvin, for å gi ledelsen et beslutningsgrunnlag for videre drift. Jeg bistod også i andre analyser, prisforhandlinger, tertialrapportering og budsjetteringsarbeid. Jeg hadde en sentral rolle i utvikling og implementering av et nytt prosjektoppfølgingsprogram (Corporator).

Moelven Wood
Jeg hadde ansvar for månedlig intern rapportering av drift, samt noen andre eksterne rapporter som ble sendt ut til kunder av selskapet. Var med i arbeid knyttet til bonusberegninger, både oppfølging av avtaler ila året og faktisk beregning av bonusutbetalinger på slutten av året. Bistod også økonomisjef i oppgaver knyttet til budsjettering og periodisering. Sommermånedene jobbet jeg på kundesenteret og fylte roller til de ansatte ved kundesenteret som var på ferie. Hadde blant annet ansvar for å prise lastelister og besvare eksterne henvendelser per telefon og mail.

Oppland fylkeskommune – to ulike avdelinger
For regionalenheten gjennomførte jeg en analyse av hyttemarkedet i Oppland. Formålet var økt kjennskap til de ulike kommunenes byggeplaner for fritidsboliger, og et bedre grunnlag for å koordinere tilbudet opp mot faktisk etterspørsel i markedet.  For økonomiavdelingen har jeg laget en kostnadsanalyse for telefoni i fylkeskommunen. Analysen skal gi ledelsen innsikt i faktiske kostnader knyttet til ny og gammel ordning, og være et grunnlag for budsjettjustering av kostnadene framover.

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?

Jeg trives godt med å jobbe med andre, og ønsker en jobb som inkluderer diskusjon og teamarbeid. Videre liker jeg å jobbe med oppgaver som utfordrer min kreative side, hvor det er rom for å komme med ideer utenfor boksen. Traineeperioden har gitt meg erfaring både innen prosjektarbeid og driftsoppgaver. Jeg liker å jobbe med drift og motiveres av å jobbe mot en deadline. Jeg er glad i arbeid som involverer tall og beregninger, men trives best der jeg kan kombinere det med muntlig eller skriftlig utdyping. Gjennom kompetanseprogrammet har jeg blitt glad i å presentere og legge frem ting for andre, noe jeg håper jeg vil få mulighet til i en fremtidig jobb.

Jeg tar med meg mye og variert erfaring fra traineeprogrammet, og er klar til å bruke dette i en fremtidig jobb. Jeg er spent og nysgjerrig på å se hvor jeg kommer til å ende opp, men er i høyeste grad motivert til å gjøre det beste med det jeg har for å trives og lykkes der.