Mads Iddberg

Navn: Mads Iddberg

Alder: 27

Moduler: Nammo og SINTEF

Våren 2018 fullførte jeg min sivilingeniørgrad på NTNU innen retningen Produktutvikling og Produksjon. Spesialisering har jeg valgt innen Industriell Mekanikk, og i min mastergrad undersøkte jeg tynne stålplater utsatt for en eksplosjonslast både eksperimentelt og ved numeriske beregninger.  Gjennom studiet på NTNU har jeg fått muligheten til å ta et års utveksling i Sør Afrika, og jeg har deltatt i Revolve NTNU. Sistnevnte er et prosjekt der studenter fra alle linjene på NTNU går sammen om å bygge og konkurrere med en racerbil i den internasjonale Formula Student konkurransen.

Gjennom å jobbe et år i Nammo etterfulgt av et år i SINTEF er jeg sikker på at jeg skal få utfordret meg selv faglig gjennom mange spennende problemstillinger samtidig som jeg får muligheten til å møte nye og spennende mennesker. Det er nettopp denne unike muligheten til å prøve meg i to ulike, men sterke fagmiljøer allerede i løpet av mine første to år i jobb som gjør at jeg har valgt Trainee Innlandet. Jeg håper å kunne bidra med kunnskapen jeg allerede har tilegnet meg gjennom studiet og håper jeg med mitt engasjement kan være med å løfte bedriftene et steg videre.