Lathursan Swarnarasa

Navn: Lathursan Swarnarasa

Alder: 24

Moduler: Curida og SINTEF

Jeg er oppvokst i Oslo. Etter videregående tok jeg en bachelorgrad som maskiningeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nåværende OsloMet. Deretter fullførte jeg en mastergrad innenfor produktutvikling og produksjon ved NTNU, med spesialisering innenfor produktutvikling.

Gjennom min trainee-periode skal jeg være trainee hos Curida og SINTEF. Jeg anser dette som en god overgang fra studier til jobb, og en gyllen mulighet til å tilegne meg bred kompetanse. Jeg ser frem til å bli kjent med nye folk og bygge et nettverk, både sosialt og profesjonelt. Ikke minst ser jeg frem til å bli utfordret faglig, og ta i bruk det jeg har tilegnet meg gjennom studieperioden.