Lars Tollefsrud

Navn: Lars Tollefsrud

Alder: 25 år

Moduler: Gjermundshaug Gruppen

Jeg er oppvokst på Gjøvik i Oppland. En aktiv barndom og en interesse for naturvitenskap gjorde at jeg bestemte meg for å studere geologi på NTNU i Trondheim. I 2018 fullførte jeg min mastergrad i berggrunns-og ressursgeologi, etter å ha levert en oppgave om platinamineralisering i Reinfjord (Nord-Troms). Høsten, 2018 bestemte tok jeg emner innenfor ingeniørgeologi ved NTNU, og utpå senhøsten fikk jeg deltidsstilling hos gruvekonsulentfirmaet Promin AS, som utfører tjenester for bedrifter innen norsk bergindustri.

Jeg skal tilbringe hele mitt trainee-løp hos Gjermundshaug Gruppen, hvor det første året blir hos Gjermundshaug Bane. Her skal jeg være involvert i ERTMS-prosjektet langs Gjøvikbanen, hvor jeg blant annet får oppgaver innenfor HMS og kvalitet, samt prosjektledelse. Det siste året skal mest sannsynlig tilbringes hos Gjermundshaug Anlegg. Med andre ord; jeg går to spennende og utfordrende år i møte!

Gjennom å være lærevillig, nysgjerrig og analytisk, håper jeg å tilføre nye ideer og innspill til prosjektene jeg skal ta del i, hvor min brede fagbakgrunn forhåpentligvis kommer til nytte.