Lars-Jørgen Berge Larssen

Tlf: 954 91 356
E-post: lars.jorgenbl@gmail.com

Siviløkonom med spesialisering i markedsføring – Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor i Internasjonal Markedsføring – Handelshøgskolen BI

 

Her har jeg vært trainee:

  • Moelven Wood AS: Driftsrapportering – kundetilfredshetsundersøkelse
  • Sparebank 1 Finans Østlandet: Forbedring av lønnsomhetsmodell – CRM
  • Sparebank 1 Østlandet: Innovasjonsprosesser – utvikling av innovasjonslab

 

«Det må være rom for å ta feil og ha litt humor gjennom arbeidsdagen»

I fremtiden ønsker jeg å jobbe i en markedsorientert bedrift med blikk mot fremtiden. Jeg trives godt med varierte arbeidsoppgaver og jobber godt i samarbeid og individuelt. Etter min mening er det viktig at bedrifter tørr å bli utfordret på nye og eksisterende områder for å finne de riktige løsningene for både kunder og ansatte. Det må også være rom for å ta feil og å ha litt humor gjennom arbeidsdagen.

De siste to årene i Trainee Innlandet har hjulpet meg med å gå fra å være en student til å bli en arbeidstaker. Gjennom de tre ulike modulene har jeg jobbet med varierte arbeidsoppgaver innenfor markedsanalyse, lønnsomhetsvurdering, driftsrapportering og innovasjon og forretningsutvikling. Dette har bidratt til at jeg har fått en god helhetsforståelse av bedriftenes virksomhetsområder og hva som er viktig å fokusere på når man skal møte fremtiden. Erfaringer fra de ulike bedriftsmoduler og kulturer har bidratt til at jeg raskt tilpasser meg, og effektivt setter meg inn i ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Gjennom Traineeperioden har jeg fått innblikk i bedrifters hverdag både fra medarbeidernes og ledelsens side, noe jeg mener er en styrke når vi sammen skal finne de beste løsningene for organisasjonen din i fremtiden.