Lars-Jørgen Berge Larssen

Tlf: 954 91 356
E-post: lars.jorgenbl@gmail.com

Siviløkonom med spesialisering i markedsføring – Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor i Internasjonal Markedsføring – Handelshøgskolen BI

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Sparebank 1 Østlandet, innovasjonsavdelingen, engasjement

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee?

Moelven Wood
Jeg var plassert i økonomiavdelingen, men mye av arbeidet skjedde utenfor avdelingen. Blant annet jobbet jeg med kontinuerlig forbedring på kundesenteret, digitalisering av Moelven skolen, gjennomføring av kundeundersøkelse, månedlig management rapport, bonusberegninger ved årsskiftet, beregningsmodell for tømmerpriser og listverksutrulling i Coop Bygg butikker.

Sparebank 1 Finans Østlandet
Jeg jobbet med forretningsutvikling på flere områder. Koordinator i oppgraderingsprosjekt på CRM og prosjektdeltaker i utviklingen av en ny digital lånekalkulator. Jeg jobbet mye med videreutvikling av lønnsomhetsmodellen, bruk av data fra CRM og kundeundersøkelser i forbindelse med tidlig innløsning av lån. I tillegg koordinerte jeg en markedskampanje på billån i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet.

Sparebank 1 Østlandet
Innovasjonsavdelingen var nyetablert da jeg begynte og mye av tiden i starten gikk med til å utvikle en strategi for hvordan vi skal jobbe med innovasjon. I tillegg har jeg jobbet med prosjekter innen medarbeiderdrevet innovasjon, nye digitale løsninger, prosjektarbeid gjennom «sprinter», kampanje for bilhandeltjenesten TUT og gründer/etablerer seminar i samarbeid med UIO.

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner? 

To år i Trainee Innlandet har hjulpet meg med å gå fra å være en student til å bli en arbeidstaker. Gjennom de tre ulike modulene har jeg jobbet med varierte arbeidsoppgaver innenfor markedsanalyse, lønnsomhetsvurdering, driftsrapportering og innovasjon og forretningsutvikling. Dette har bidratt til at jeg har fått en god helhetsforståelse av bedriftenes virksomhetsområder og hva som er viktig å fokusere på når man skal møte fremtiden. Erfaringer fra de ulike bedriftsmoduler og kulturer har bidratt til at jeg raskt tilpasser meg, og effektivt setter meg inn i ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Gjennom Traineeperioden har jeg fått innblikk i bedrifters hverdag både fra medarbeidernes og ledelsens side, noe jeg mener er en styrke når vi sammen skal finne de beste løsningene for organisasjonen din i fremtiden.