Kristoffer Grøv

Navn: Kristoffer Grøv

Alder: 28 år

Moduler: Hias IKS, Sirkula og Gjermundshaug Gruppen.

Jeg er født og oppvokst i Trondheim, hvorav to av mine første leve år ble tilbrakt i Saudi-Arabia. Etter videregående tok jeg først en bachelorgrad i Geografi, for så et årsstudium i Praktisk-pedagogisk utdannelse før jeg tok en mastergrad i geografi hvor tema var grønn omstilling innenfor anleggsbransjen. Jeg er glad i å være fysisk aktiv og trives svært godt ute i naturen, sommer som vinter.

Gjennom mine tre moduler håper jeg å kunne bidra med engasjement og kunnskap rundt bærekraft, grønt skifte og forvaltning av natur ressurser som bedriftene kan nyte godt av. Samtidig ser jeg fram til å tilegne meg masse ny kunnskap gjennom trainee-løpet og gleder meg til de to kommende årene med spennende arbeidsoppgaver.