Kristin Fagerås

Navn: Kristin Fagerås

Alder: 26

Moduler: Sparebank 1 Østlandet, Eidsiva Bioenergi

Jeg er vokst opp i Bergen og har vært så heldig å få erfare mange forskjellige plasser i mitt liv. Jeg har bodd to år i Tyskland hvor det første var når jeg gikk på videregående og det andre var siste året av masteren min. Min utdanningsreise begynte for alvor da jeg gikk elektro på videregående. Dette likte jeg så godt at jeg endte opp med å ta en bachelor ingeniør grad i Elkraft ved NTNU i Trondheim. Rett etter bacheloren begynte jeg på master og sommeren 2019 fullførte jeg en dobbel mastergrad i Berlin. Dette var et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og EBC Hochschule i Berlin hvor jeg tok henholdsvis en master i Innovasjon og en master i Internasjonal ledelse.

Jeg var gjennom hele studietiden aktiv både innen frivillig arbeid, jobb og andre fritidsaktiviteter. Jeg ble rekruttert til et kompetanse og utviklingsprogram første året av bacheloren min og hadde derfor tett kontakt med Siemens gjennom hele studietiden. Jeg har hatt en rekke relevante sommerjobber og skrevet både master og bacheloroppgave med dem.

Både utdanning, jobb og annen erfaring har ledet meg dit jeg er i dag. Jeg er veldig stolt av å være del av Trainee Innlandet og det flotte programmet de har for bedrifter og traineer. Jeg har troen på at vi sammen skal være med å utvikle regionen med et sterkt nettverk og mye spennende kompetanse.