Klaus Martin Holtgaard

Navn: Klaus Martin Holtgaard

Utdanning: Master i Innovasjon og Kunnskapsutvikling, Universitetet i Agder. Bachelor i PR & Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI Trondheim.

Modul: Bærekraftstrainee ved SpareBank1 Østlandet

Livet etter videregående startet med et smell da jeg tjenestegjorde et år i Panserbataljonen på Setermoen, Indre Troms. Et utrolig nyttig år som ga meg nytt driv og perspektiv inn mot utdanningen. Jeg dro til studentbyen Trondheim hvor jeg startet på en bachelor i PR & markedskomm. Her kunne jeg blant annet dyrke min kreative side gjennom å skape engasjerende budskap integrert med strategiarbeid. Jeg fikk også dyrket min eventyrlyst og nysgjerrighet gjennom et utvekslingssemester til Hong Kong.

Som en ivrig turgåer har jeg alltid vært interessert i å ta vare på naturen og dyremangfoldet rundt oss. Jeg så også fort gjennom studier på handelshøyskolen at det å omstille samfunnet vårt til å bli mer bærekraftig, og ta vare på naturen, handlet om innovasjon – med nye prosesser, produkter og levemåter. Å ta en master i innovasjon og kunnskapsutvikling ble da det naturlige valget for meg. Her skrev jeg en masteroppgaven om den grønne omstillingen til norsk prosessindustri, med bærekraftsstrategier fra næringsklyngen NCE Eyde og Borregaard. Jeg dro også på utveksling til Kingston University i London for å utvide perspektivet ytterligere. Det er denne kunnskapspakken jeg tar med meg mot modulen til Trainee Innlandet. Å lære seg å jobbe med bærekraft integrert i hele SpareBank1 Østlandets virksomhet er en spennende utfordring. Dette vil kreve kompetanse innen alt fra kommunikasjon, innovasjon, organisasjonsutvikling, mm., både i et lokalt og globalt perspektiv.