Karl Iver Slartmann

Navn: Karl Iver Slartmann

Utdannelse: Bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016-2019) og master i offentlig administrasjon og styring fra Handelshøyskolen på OsloMet (2019-2021).

Moduler: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF og Sykehuset Innlandet HF

Jeg heter Karl Iver, er 24 år og kommer fra Eidskog – den sørligste kommunen i Innlandet. Etter å ha snust på ungdomspolitikk på videregående, skjønte jeg fort at det var det bakenforliggende og analytiske, fremfor det utøvende aspektet jeg syntes var spennende. Denne interessen ble til tre lærerike år på statsvitenskap ved UiO, og selv om det ikke ble master, er jeg helt klart «statsviter i bunnen», da det er disse faglige tilnærmingene jeg bygget videre på som masterstudent, og som jeg har lettest for å trekke opp i forbindelse med utfordringer der hodet virkelig må skrus på.

Der mine medstudenter penset seg inn mot krig- og konfliktstudier og internasjonal politikk, ble jeg mer og mer begeistret for det «hjemlige», nemlig offentlig politikk og administrasjon. Høsten 2019 begynte jeg derfor på en master i offentlig administrasjon og styring, og fordypet meg i (samhandlings)ledelse, performance management og strategi, i tillegg til masteroppgave og praksis i et forskningsprosjekt.
Som trainee skal jeg være et år i HDO og et år i Sykehuset Innlandet, og blir med dette sluppet ned i episenteret av hva jeg interesserer meg for, som er strategi og virksomhetsstyring. Det foregår så mye spennende i begge organisasjonene, og utfordringene står i kø hvis man bare vil! Jeg satser på å få bryne meg på flere av dem, samtidig som jeg håper på å bli en reell bidragsyter for bedriftene.