Kanika Mohan

Navn: Kanika Mohan
Utdanning: MSc. Information Systems – Digital Business Systems
Moduler: Helse Sør-Øst

Fra Oslo. Jeg har en bachelor i Markedsføring og Salgsledelse, og en master i Informasjon Systems fra Høyskolen Kristiania. Med min bakgrunn er jeg veldig interessert i hvordan man på en best mulig måte kan bygge bro mellom teknologi og organisasjoner. Jeg gleder meg til to år i Trainee Innlandet og Helse Sør-Øst. I Helse Sør-Øst skal jeg jobbe i avdelingen for Teknologi og E-helse, og ser frem til å tilegne meg masse ny erfaring innenfor teknologi, digitalisering og innovasjon fra helsesektoren. Jeg ser også frem til å blir kjent med mange dyktige og hyggelige folk via Trainee Innlandet!