Jonas Høva

Navn: Jonas Høva

Alder: 26

Moduler: Moelven, Gjermundshaug Gruppen og Norsk Tipping

 

Jeg kommer fra Nesbyen i Hallingdal. Jeg har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole. Her har hovedprofilen min vært i økonomisk styring.

Min første modul vil være hos Moelven Virke, hvor jeg hovedsakelig skal jobbe med regnskap og målstyring. Andre modul vil så være hos Gjermundshaug Gruppen, mens siste modul blir hos Norsk Tipping.