Jon Håvard Halvorsen

Tlf: 482 29 230
E-post: jon.haavard.halvorsen@gmail.com
Kull: 19
Moduler: Eidsiva Energi, Norsk Tipping, Sparebank1 Østlandet 

Utdanning:
Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling, Master i IKT-basert samhandling

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?
Prosjektledelse, digital forretningsutvikling, Scrum/Lean, Office 365 og tjenestedesign.