Ingrid Gjerdevik

Tlf: 915 81 641
E-post: ingrid.gjerdevik@gmail.com
Kull: 19
Moduler: SINTEF, Gjøvikregionen Utvikling, Sykehus Innlandet 

Utdanning:
Master i innovasjon, med spesialisering i ledelse og organisering

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?
Prosjektledelse, forretningsutvikling, empowermentledelse, innovasjonsprosesser, engelsk, fremtidsfokusert, ser det store bildet, kreativ, tilpasningsdyktig og nytenkende.