Ingrid Gjerdevik

Kommer fra Sunndalsøra på Nordmøre. Har bachelor i Engelsk litteratur fra University of Essex og i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer, og en master i innovasjon med spesialisering i ledelse og organisasjon også fra Lillehammer. Min første modul som trainee er delt mellom Gjøvikregionen Utvikling og inkubatoren Total Innovation, hvor jeg jobber med nærings- og forretningsutvikling. Andre modul er bare hos Gjøvikregionen Utvikling, og siste modul blir i Sykehuset Innlandet.