Hildegunn Smedås

Navn: Hildegunn Smedås

Utdanningsbakgrunn: Siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen

Moduler: Moduler: BDO og Moelven

Jeg er født og oppvokst i Dalsbygda. Personlig interesserer jeg meg stort for friluftsliv og fysisk aktivitet, og er spesielt glad i langrenn. Etter videregående skole begynte jeg på grunnskolelærerutdanningen ved NTNU, nærmere bestemt 1.-7. trinn. Der fullførte jeg to år, før jeg valgte å studere økonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Etter fullført bachelorgrad fortsatte jeg med en mastergrad ved samme skole. Min hovedprofilretning er strategi, organisasjon og ledelse, men etter fem år som økonomistudent har jeg opparbeidet meg god innsikt i et bredt spekter av flere ulike fagområder.

Faglig sett er strategi og bærekraftig forretningsutvikling det området jeg interesserer meg mest for. For øvrig synes jeg også teamledelse og innovasjonsprosesser er spennende. Etter å ha samarbeidet med en av landets største entreprenørbedrifter i masteroppgaven min, har jeg også fått en voksende interesse for bygg- og anleggsbransjen – en kompleks og spennende bransje som påvirkes av en rekke ukontrollerbare faktorer.

Jeg har startet traineeperioden hos BDO, der jeg har blitt en del av teamet innen strategi og bærekraftig forretningsutvikling. Dette er et område som stadig blir viktigere for alle aktører i samfunnet, og jeg ser frem til å jobbe sammen med dyktige og engasjerte kollegaer for å utvikle gode prosesser for BDO sin virksomhet både internt og eksternt.