Hilde Kanten Olsen

Kommer fra Brandbu på Hadeland. Har en bachelor i markedsføring og salgsledelse med spesialisering i omdømme og opinionspåvirkning, og videre en master i markedsføringsledelse fra Høyskolen Kristiania i Oslo. Er nå i gang med første modul hos Norsk Vann på Hamar hvor jeg skal være ett år. Her tilhører jeg avdeling for samfunnskontakt. Jeg jobber med egne prosjekter, hittil innen kurstilbud og rekruttering, i tillegg til varierte oppgaver i forhold til kommunikasjon og markedsføring. Neste modul blir hos Eidsiva Marked AS hvor jeg også skal være ett år.