Håkon Rønning

Navn: Håkon Rønning

Alder: 26

Moduler: Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst

Kommer fra Elverum. Jeg har en bachelor i Økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer og en master i finansiell økonomi fra BI som jeg fullførte i 2016. Etter endte studier har jobbet i banksektoren i 2 år fordelt mellom Storebrand og Sparebank1 Østlandet, hvor jeg har jobbet med henholdsvis rådgivning/salg og kundekontroll.

I Trainee Innlandet får jeg muligheten til å jobbe med økonomi fra en helt annen vinkel gjennom helsesektoren. Første året skal jeg jobbe i Sykehuset innlandet og andre året skal jeg jobbe i Helse Sør-Øst.