Håkon Nilsen

Navn: Håkon Nilsen
Utdanning: Master innovasjon og kunnskapsutvikling fra UiA, Bachelor økonomi og administrasjon fra HVL
Moduler: Hapro Electronics og Eika Forsikring

Jeg er fra Valdres og begynte studielivet i Sogndal i 2015 hvor jeg tok en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på Høgskulen på Vestlandet. Med et ønske om videre studier om hvordan innovasjon skjer i organisasjoner blant annet som følge av ny digital teknologi og overgang til en mer bærekraftig økonomi så forflyttet jeg meg fra Vestlandet til Sørlandet og Grimstad hvor jeg tok master i innovasjon og kunnskapsutvikling på Universitet i Agder.

Etter fullført mastergrad i 2020 flyttet jeg hjem igjen til Valdres hvor jeg jobbet to år i bank og forsikring før jeg nå har startet på det som blir to veldig spennende og lærerike år i Trainee Innlandet. Jeg ser frem til spennende arbeidsoppgaver i to ulike bedrifter i forskjellige bransjer og å bli kjent med mange nye mennesker i et stort profesjonelt- og sosialt nettverk gjennom kompetanseprogram og andre traineer.