Fredrik Tonning

Navn: Fredrik Tonning

Utdanning: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Moduler: Sirkula IKS og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Jeg kommer opprinnelig fra Skien i Vestfold og Telemark. De siste fem årene har jeg derimot tilbrakt i (regntunge) på Norges Handelshøyskole i Bergen. Her har jeg forsøkt å bli «potet» som kan litt om «alt» gjennom min siviløkonombakgrunn med spesialisering i strategi og ledelse og økonomisk styring.

Jeg gleder meg til å ta fatt på to år i Trainee Innlandet i henholdsvis Sirkula IKS (Hamar) og HDO (Gjøvik). Hovedfokuset i min traineeperiode vil være på nøkkeltallsrapportering som verktøy i beslutningstaking. I tillegg blir det som fersk innflytter til Innlandet spennende å se hva denne landsdelen har å by på av både flotte naturopplevelser og utrolige sportsøyeblikk.