Erik Betten

Navn: Erik Betten

Alder: 27 år

Moduler: Eika Forsikring og Stange Energi

Erik har studert bachelor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i sørøst-Norge på campus Drammen, og ble uteksaminert våren 2016. Han har også en bachelorgrad innenfor teknologidesign og ledelse ved NTNU i Gjøvik, hvor han ble uteksaminert våren 2019.