Donald Shahini

Navn: Donald Shahini

Alder: 24 år

Moduler: EVRY og Norsk Tipping

Utdanningsbakgrunn: Bachelor: Programmering og Nettverk og går på master i Universell Utforming av IKT.

En venn av meg har vært trainee og han abefalte å søke på traineestillinger. Han fortalte at å være trainee var en veldig god opplevelse og lærerik periode og det var det beste steget man kunne ta etter man var ferdig med Universitetet.

I mitt første modul jobber jeg som utvikler for EVRY og driver mest med Front-End. Det er flere prosjekter jeg jobber med nå og jeg har prøvd mange utviklingsteknologier. Vi bygger nye og videreutvikler systemer for mange private og statlige virksomheter. Jeg jobber også med design og brukergrensesnitt av systemene vi bygger.