Daniel Nordvik Betten

Tlf: 916 00 816
E-post: daniel.betten@gmail.com

Siviløkonomi fra Handelshøgskolen BI
Bachelorgrad i Økonomi og ledelse fra Høgskolen i Gjøvik

 

Her har jeg vært trainee:

Hias IKS: Prosjektleder – strategirevisjon
Sparebank 1 Østlandet: Analyse – Innovasjon og forretningsutvikling – virksomhetsstyring

 

«I min fremtidige drømmejobb arbeider jeg med utvikling og forbedring»

Jeg brenner for utvikling, enten det er utvikling av prosesser eller produkter og løsninger. Der har jeg mulighet til å sparre med dyktige mennesker som brenner for det de jobber med og som setter høye krav.

Gjennom å arbeide i ulike bransjer, i selskaper som er i endring har jeg lært å stille kritiske spørsmål ved etablerte sannheter for å finne de beste løsningene. I arbeidet med utvikling av strategi har jeg lært å måtte tenke helhetlig og langsiktig. Dette er både utfordrende i en verden der endringer skjer stadig raskere, og samtidig viktig for at lønnsomhets- og bærekraftmål skal nås. Ved å arbeide med analyse har jeg lært viktigheten av å stille de riktige spørsmålene, selv om man ikke alltid kan finne de riktige svarene.