Daniel Nordvik Betten

Tlf: 916 00 816
E-post: daniel.betten@gmail.com

Siviløkonomi fra Handelshøgskolen BI
Bachelorgrad i Økonomi og ledelse fra Høgskolen i Gjøvik

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Sparebank 1 Østlandet, kredittanalytiker, bedriftsmarked

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee?

Hias
Jeg var prosjektleder for revidering av Hias sin strategi, etter at renovasjonsdelen av selskapet ble fisjonert ut som et eget selskap, Sirkula. Dette arbeidet innebar blant annet målkonkretisering, utarbeidelse av KPI’er og strategiske prosjekter og tiltak, samt systemansvar for oppfølging og rapportering på disse, på overordna nivå og ned på den enkelte avdeling. Jeg har også bistått med effektivisering av økonomisystemet i selskapet.

Sparebank 1 Østlandet
Jeg vært her i to moduler på grunn av ekstra behov for ressurser. I første modul bidro jeg med innsikt om kundene i banken gjennom kundeanalyse. I tillegg arbeidet jeg med medarbeiderdrevet innovasjon, som i ettertid har blitt løftet inn i hovedstrategien. I siste modul har jeg vikariert for fagsjef for virksomhetsstyring i selskapet og jobbet tett på ledergruppene med utarbeidelse av mål, KPI’er, strategiske initiativ og tiltak i ny strategi etter fusjon og børsnotering. Videre har jeg hatt systemansvar for å automatisere rapporteringen ved automatisk henting av data i strategioppfølgingssystemet

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner? 

Jeg brenner for utvikling, enten det er utvikling av prosesser eller produkter og løsninger. Der har jeg mulighet til å sparre med dyktige mennesker som brenner for det de jobber med og som setter høye krav.

Gjennom å arbeide i ulike bransjer, i selskaper som er i endring har jeg lært å stille kritiske spørsmål ved etablerte sannheter for å finne de beste løsningene. I arbeidet med utvikling av strategi har jeg lært å måtte tenke helhetlig og langsiktig. Dette er både utfordrende i en verden der endringer skjer stadig raskere, og samtidig viktig for at lønnsomhets- og bærekraftmål skal nås. Ved å arbeide med analyse har jeg lært viktigheten av å stille de riktige spørsmålene, selv om man ikke alltid kan finne de riktige svarene.