Daniel Kjelby

Utdannelse: Mastergrad i Medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Moduler: 2 moduler i Graminor og 1 modul i Nye Veier.

Jeg har en master i medievitenskap fra Universitetet i Bergen der jeg gjennom studieløpet har vært spesielt interessert i innovasjon, bruk av oppsamlet data, lokasjonsteknologier, strategisk kommunikasjon og medieøkonomi. Jeg har også vært svært aktiv i studentorganisasjoner ved siden av masterløpet. Jeg var medlem av Bergen Student-TV i fem år og har vært heldig og fått flere lederroller der. Jeg har også vært med på å starte opp en festival i Bergen og vært med på å arrangere den siden 2018. Ved siden av studier og aktiviteter har jeg også hatt flere selgerjobber og sideprosjekter.

Nå reiser jeg fra hjembyen min Bergen for å bli trainee på andre siden av landet siden jeg ser fantastiske muligheter der innenfor det som interesserer meg mest faglig.