Christian Aabakken

Navn: Christian Rusten Aabakken

Utdanning: Økonomi og administrasjon

Moduler: Trainee hos Ly Forsikring AS, bedriftsforsikring.

Jeg har vokst opp i Lillehammer og etter videregående dro jeg inn i Hans Majestet Kongens Garde for å gjennomføre førstegangstjenesten. Innrykket var ikke før i oktober, og jeg måtte dermed finne meg en jobb jeg kunne ha frem til innrykket. Jeg visste jeg ville studere noe innenfor økonomi, og dermed var det perfekt å få muligheten i Ly Forsikring. Når jeg hadde fullført førstegangstjenesten flyttet jeg til Oslo for å starte på BI og studere økonomi & administrasjon, og da fikk jeg tilbud av Ly om en deltidsstilling ved siden av studiene. I løpet av mine fem år som både fulltidsansatt og deltidsansatt i Ly Forsikring har jeg vært innom flere stillinger og avdelinger. Jeg har jobbet som backoffice for både Nord-Norge- og Innlandet avdelingene. Det siste året har jeg vært ansvarlig for fronting hos megleravdelingen og fått mange gode erfaringer rundt det internasjonale forsikringsmarkedet.

Jeg skal ha ett år som trainee før jeg tar en master innenfor økonomi, og vil deretter fullføre mitt siste år som trainee. I løpet av traineeperioden skal jeg innom direkte salg, megling, skadebehandling, økonomi og styrearbeid. Jeg skal også hospitere hos Crawford sin skadeavdeling, samt at jeg skal hospitere hos AHJ Reassurance, både i Oslo og London.

Jeg gleder meg veldig til å få et bedre innblikk og mer kunnskap i forsikringsbransjen.