Charlotte Bergli Eriksen

Navn: Charlotte Bergli Eriksen

Alder: 24

Moduler: Eidsiva Nett, BoligPartner og Gjermundshauggruppen.

Kommer fra Nesodden, og innflytter til Innlandet. Har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Innlandet (INN), campus Lillehammer, og en master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse fra INN, campus Rena.

Min første modul vil være hos Eidsiva Nett, andre modul hos BoligPartner og siste modul hos Gjermundshauggruppen.