Camilla Mæland

Tlf: 99305910
E-post: camilla.maeland90@gmail.com

Master i rettsvitenskap fra UIO og AAU
Bachelor i rettsvitenskap fra AAU

Her har jeg vært trainee:

  • Graminor AS: Juridisk rådgivning – utarbeide malverk – deltatt i ledergruppe og strukturgruppe
  • Hias IKS: Offentlige anskaffelser – juridisk rådgivning – oppdatere malverk – utvikle innkjøpsenhet

Verv: Tillitsvalgt, vararepresentant og styremedlem i Trainee Innlandet

«Jeg ønsker å jobbe i et miljø hvor vi tar felles ansvar for virksomhetens fremtid»

I fremtiden ønsker jeg å jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et eller flere av de juridiske fagområdene jeg besitter nøkkelkompetanse i. Jeg ønsker å jobbe i et engasjert miljø hvor vi tar et felles ansvar for virksomhetens fremtid.

Jeg motiveres av å se at mine bidrag både alene og i samarbeid med andre bidrar til stor verdi for bedriftene jeg har jobbet i. Min fremtidige arbeidsgiver vil få en arbeidstaker som er en sterk bidragsyter både personlig og faglig, har blikket rettet fremover med gode verdier og en sterk ansvarsfølelse.