Camilla Mæland

Tlf: 99305910
E-post: camilla.maeland90@gmail.com

Master i rettsvitenskap fra UIO og AAU
Bachelor i rettsvitenskap fra AAU

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Skanska Norge AS i Oslo, trainee.

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee?

Graminor AS
Utarbeidet malverk for ulike kontrakter og oppdaterte bedriftens avtaleverk. Generell juridisk rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt så som arbeidsrett, avtalerett, erstatningsrett og immaterialrett. Deltok i ledergruppe og strukturgruppe som omfattet problemstillinger innenfor immaterielle rettigheter, kontrakt- og avtalerett samt selskapsrett.

Hias IKS
Gjennomførte anskaffelser og bidro til strategisk retning og utvikling av innkjøpsenheten. Generell juridisk rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt så som offentlige anskaffelser, eiendomsrett, avtalerett, arbeidsrett og selskapsrett. Utarbeidet og oppdaterte malverk i henhold til nye lover og forskrifter.

Verv
Tillitsvalgt, vararepresentant og styremedlem i Trainee Innlandet

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?

Jeg motiveres av å se at mine bidrag både alene og i samarbeid med andre bidrar til stor verdi for bedriftene jeg har jobbet i. Min fremtidige arbeidsgiver vil få en arbeidstaker som er en sterk bidragsyter både personlig og faglig, har blikket rettet fremover med gode verdier og en sterk ansvarsfølelse.