Britt Karin Moe

Navn: Britt Karin Moe
Utdanning: Sivilingeniør jernbane
Moduler: Gjermundshaug Anlegg

Jeg er vokst opp i oljehovedstaden – Stavanger og har studert ingeniørfag ved NTNU i bartebyen Trondheim. Bakgrunnen min er bygg og miljøteknikk med spesialisering innen anleggs- og jernbaneteknikk. Før jeg kom til Trainee Innlandet hadde jeg en kort opptreden som prosjektingeniør i tunnel for Skanska, i tillegg til en undervisningsstilling i anleggsfag ved Fagskolen i Rogaland. Som student var jeg vant med travle dager med frivillige verv, blant annet som tillitsvalgt i Tekna, i tillegg til sosiale aktiviteter og nå gleder jeg meg til å gyve løs på Trainee-perioden og fylle timeplanen med oppgaver og utfordringer. Som innflytter til Innlandet gleder jeg meg spesielt til å bli kjent med andre nyutdannede i Innlandet og benytte meg av nettverksmulighetene som jo Trainee Innlandet byr på.