Benedicte Lillebostad

Navn: Benedicte Lillebostad

Alder: 27 år

Moduler: Avdelingen Innovasjon og digitalisering i Eidsiva Energi, Moelven Wood og BDO.

Jeg er født i Trondheim, men vokste opp i den flotteste byen i Romsdal – Molde. På videregående lengtet jeg ut og tok et utvekslingsår i Las Vegas, USA, før det bar videre til Oslo og studier ved NMBU. Der startet jeg på en bachelorgrad i økonomi og ledelse, men kjente i løpet av studietiden at jeg ønsket å bygge opp under den mer kreative siden av meg. En master i entreprenørskap og innovasjon (inkl. et semester ved Rice University og Gründerskolen) ble derfor et naturlig valg. Gründerskap, innovasjon, teknologisk utvikling og bærekraft er områder jeg synes er særlig interessante, og masteroppgaven min omhandler norske kvinnelige gründere i høyteknologiske bransjer.

Ved siden av studiene har jeg arbeidet deltid som butikkselger, vært administrasjonsassistent i et eiendomsforvaltningsselskap og det siste ¾. året har jeg arbeidet fulltid som prosjekt- og økonomi assistent i Implenia. Gjennom masterløpet hadde jeg også flere spennende internships i start-up selskaper.

Trainee Innlandet er en unik mulighet som jeg kjenner meg utrolig heldig som får være en del av. Med et tredelt og variert modulløp får jeg anledning til å bli kjent med svært forskjellige bedrifter og bransjer, samt ulik virksomhetsstyring og arbeidskulturer. Jeg ønsker å bidra med verdiskaping i bedriftene ved hjelp av mitt nysgjerrige blikk, fersk kunnskap, engasjement og lærelyst!