Ann Kristin Moe Larsson

Tlf: 48117729
E-post: annklars@gmail.com

Master i Produktutvikling og Materialer ved NTNU
Bachelor i Produktdesign ved Høgskolen i Vestfold

Hvor går veien videre etter endt traineeløp?

Mustad Autoline AS, HMS-koordinator og kvalitetskoordinator, prosjektstilling, foreløpig ut 2019.

Hva har du bidratt med i bedriftene hvor du har vært trainee?

Hunton Fiber AS
Kartlegging av regler og planlegging av prosessen med å utvikle og CE-merke to nye produkter. Jeg har også vært med på å sette opp og gjennomføre produksjon av prototyper, samt testing av disse.

Mustad Autoline AS
Utvikling av to nye produkter, omstrukturering av HMS-system og avvikssystem. Vært med på å opprette industrivern og planlagt og gjennomført første industrivernsøvelse. Jeg jobber nå med å få på plass grunnlaget for iso 9001-sertifisering, og fortsetter med dette etter endt traineeløp.

Hva er dine nøkkelkvalifikasjoner?

Jeg trives best i en arbeidshverdag der jeg får prøvd meg på nye utfordringer og varierende oppgaver. I fremtiden ønsker jeg å benytte min kompetanse til utvikling av nye og eksisterende produkter, gjerne i tverrfaglig samarbeid med dyktige og engasjerte kolleger. Jeg tror at de beste løsningene kommer ved å kombinere innovasjon og nytenkning med erfaring og kompetanse.

Som arbeidstaker er jeg positiv, engasjert og pliktoppfyllende. Jeg kan godt jobbe både alene og i team, men jeg foretrekker å gjøre meg opp min egen mening før jeg deler den med andre, så i team kan jeg oppleves som litt reservert før jeg får tenkt meg om. De meningene jeg deretter legger frem vil da også være veloverveide og godt argumenterte.

Gjennom traineerollen har jeg fått erfaring med systematisk produktutvikling, prosjektarbeid, HMS og sertifisering. Jeg har blitt tildelt mye ansvar, og har måttet sette meg inn i nye fagområder flere ganger. Dette er nyttige erfaringer jeg vil ta med meg og gjøre bruk av videre i arbeidslivet.