Ann Kristin Moe Larsson

Tlf: 48117729
E-post: annklars@gmail.com
    • Master i Produktutvikling og Materialer ved NTNU
    • Bachelor i Produktdesign ved Høgskolen i Vestfold

 

Her har jeg vært trainee:

Hunton Fiber: Produktsertifisering – innkjøp – produktutvikling
Mustad Autoline: Produktutvikling – kvalitetssystemer – Industrivern

 

«I fremtiden ønsker jeg å utvikle nye produkter»

Jeg trives best i en arbeidshverdag der jeg får prøvd meg på nye utfordringer og varierende oppgaver. I fremtiden ønsker jeg å benytte min kompetanse til utvikling av nye og eksisterende produkter, gjerne i tverrfaglig samarbeid med dyktige og engasjerte kolleger. Jeg tror at de beste løsningene kommer ved å kombinere innovasjon og nytenkning med erfaring og kompetanse.

Som arbeidstaker er jeg positiv, engasjert og pliktoppfyllende. Jeg kan godt jobbe både alene og i team, men jeg foretrekker å gjøre meg opp min egen mening før jeg deler den med andre, så i team kan jeg oppleves som litt reservert før jeg får tenkt meg om. De meningene jeg deretter legger frem vil da også være veloverveide og godt argumenterte.

Gjennom traineerollen har jeg fått erfaring med systematisk produktutvikling, prosjektarbeid, HMS og sertifisering. Jeg har blitt tildelt mye ansvar, og har måttet sette meg inn i nye fagområder flere ganger. Dette er nyttige erfaringer jeg vil ta med meg og gjøre bruk av videre i arbeidslivet.