Andreas Skaiaa

Utdanning: Bachelor i informasjonssytemer og IT-ledelse og master i Informasjonssystemer

Moduler: 2 år i Norsvin

Jeg er oppvokst i Moss, hvor jeg bodde fram til jeg begynte høyere utdannelse. Fra jeg var liten har jeg hatt interesse for data og informasjonsteknologi, som gjorde valg av universitetsstudier enkelt. I 2017 fullførte jeg bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse ved USN campus Vestfold, og i 2019 fullførte jeg master i Informasjonssystemer ved UiA.

Mitt trainee-løp vil jeg tilbringe hos Norsvin. Her er jeg involvert i spennende digitalisering- og utviklingsprosjekter. I Norsvin har jeg en todelt rolle som business analyst og front-end utviklinger.