Andrea Dahler

Navn: Andrea Dahler

Alder: 25

Moduler: Glør IKS, Sirkula og Geno

Jeg har en bachelor i økonomi og ledelse fra Nord universitet i Bodø og en Master of Science in Business med profileringen Internasjonal handel og markedsføring og støtteprofilen Logistikk og transportøkonomi fra samme skole.

I min første modul som trainee skal jeg jobbe hos Glør IKS. I andre modul skal jeg jobbe hos Sirkula og i siste modul skal jeg jobbe hos Geno.