Andrea B. Almås

Navn: Andrea B.  Almås

Moduler: Gjermundshaug Gruppen AS, HDO HF

Jeg er født og oppvokst i Larvik, men etter videregående satte jeg raskt kursen mot det store utland. Nærmere bestemt «Den evige stad» og «The Big Apple»; Roma og New York. Siden den gang har jeg hatt gleden av å bo i både Oslo, Lillehammer og i Italia igjen. Hva angår utdanning begynte jeg med ett år rettsinformatikk på UiO. Videre tok jeg en bachelorgrad i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania og en mastergrad i Innovasjon ved Høgskolen i Innlandet.

På masterstudiet valgte jeg å si «Ciao!» til Italialivet igjen, der jeg denne gangen var utvekslingsstudent ved Europas eldste universitet; Università di Bologna. For å få litt mer «kjøtt på beina» innenfor IT avsluttet jeg min utdanningsreise med et årsstudium i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Molde. Under studietiden har jeg hatt ulike deltidsjobber blant annet som butikkselger og innenfor sosiale medier, arbeidet frivillig og forsøkt å utvide min kompetanse gjennom yrkesmessige relevante seminarer.

Etter mange år med studier er jeg nå klar for å ta fatt på et spennende arbeidsliv. Jeg anser Trainee Innlandet som en unik mulighet for utvikling og tilegnelse av kunnskap. Gjennom mitt todelte modulløp er jeg motivert for å ta fatt på utfordrende arbeidsoppgaver, lære mye på kort tid innenfor forskjellige bedrifter og bransjer og ikke minst ta del i fremtidsrettede HR- og digitaliseringsprosesser. Med takknemlighet for å ha fått muligheten hos modulbedriftene og stor lærelyst, håper jeg at vi kan ha gjensidig glede av hverandre i disse to årene som kommer.